Till navigation Till innehåll (s)

Vill du bli god man för ensamkommande barn?

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att du har en viktig uppgift som länk mellan den ensamkommande och det svenska samhället.

För tillfället inget behov av nya gode män 

Vi har för närvarande en god tillgång på gode män för ensamkommande barn. Vill du ändå anmäla ditt intresse är du välkommen att göra det nedan. Överförmyndarenheten hör av sig till dig när det kan bli aktuellt med ett uppdrag, eller om det blir en gemensam introduktion. 

Bli god man eller förvaltare