Till navigation Till innehåll (s)

Bli god man eller förvaltare

Vill du göra en insats för personer som på grund av sitt hälsotillstånd är i behov av hjälp? Gör någons vardag lite enklare - bli god man!

Vad krävs för att bli god man?

Lagen säger att en god man ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. Valet av god man styrs mycket av vad den som behöver hjälp eventuellt har önskat och vilket behov som hen har.

För att passa som god man ska du även ha de kvalifikationer som behövs för att kunna sköta ett aktuellt uppdrag. Till exempel behöver du vara självständig och ha en förmåga att sätta gränser och kunna hantera kravfyllda situationer. Du behöver även ha en ordnad ekonomi och kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid. 

För att försäkra oss om att alla våra gode män och förvaltare är lämpliga görs registerkontroller innan de förordnas. Kontrollerna görs hos Kronofogden, socialtjänsten och i Polisens belastningsregister.

Kontakt

Om du vill kontakta oss är du välkommen att ringa till vårt kontaktcenter på telefonnummer: 08-579 210 00. De förmedlar sedan kontakten vidare till en handläggare. Du kan även maila oss påofn@sollentuna.se. 

Ett ideellt uppdrag

Som god man eller förvaltare gör du en stor insats för en medmänniska som av olika anledningar inte själv klarar av sina angelägenheter. Enligt lag så har ställföreträdare rätt till en skälig ersättning för det arbete som läggs ned inom uppdragets ram. Observera att som god man är du inte anställd av kommunen utan det är ett civilrättsligt avtal mellan dig och huvudmannen. 

Anmäl dig som god man

För dig som vill bli god man i allmänhet

För att bli god man hos oss  behöver du anmäla dig på den här länken:

Anmälan god man

För dig som endast vill bli god man för en närstående

Om du endast vill bli god man för en anhörig/närstående ska du i blanketten "ansökan/anmälan om god man/förvaltare",  ange dina uppgifter under "eventuellt förslag på god man/förvaltare". 

Anmälan eller Ansökan god man eller förvaltare .pdf

Vad händer sen?

Om du inte har några anmärkningar hos polisen, kronofogden eller socialregister kommer vi att kalla dig till en platsutbildning med efterföljande test. Plats utbildning är obligatorisk. Vi kommer att gå igenom vad det innebär att vara en god man/förvaltare. Där kommer du kunna ställa frågor. All kommunikation med oss kommer att ske via e-post, kontrollera därför din inkorg regelbundet.