Till navigation Till innehåll (s)
Ett par sitter på en sten i skogen

För dig som är god man eller förvaltare

Du som redan har ett uppdrag som god man eller förvaltare hittar mer information om hur det fungerar på dessa sidor.

Välkommen till vår nya rekryteringsportal, Recruto.

Hur gör du för att få ett nytt uppdrag?

Överförmyndarenheten kommer löpande att lägga ut annonser i Recruto. Ta därför för vana att regelbundet logga in via länken nedan om du är intresserad av nya uppdrag och gå till menyalternativet "Uppdrag".Uppdrag i rekryteringsportalen 

För att kunna se aktuella annonser och anmäla intresse för nya uppdrag behöver du vara inloggad i Recruto.

Krav på samtycke

Vissa saker får du som god man eller förvaltare inte göra utan att få samtycke från överförmyndarnämnden först.

Enligt lag är du som ställföreträdare skyldig att inhämta överförmyndarnämndens samtycke till bland annat vara följande åtgärder:

  • Uttag av spärrade medel
  • Köp av aktier 
  • Köp, försäljning, inteckning och pantsättning av fast egendom eller tomträtt
  • Köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt
  • Utlåning av huvudmannens tillgångar
  • Arvskifte och bodelning – godkännande måste ske innan skiftet verkställs
  • Avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo
  • Upptagande av lån för huvudmannen – även när huvudmannens egendom ska ställas som säkerhet för lån
  • Låta huvudmannen driva rörelse som medför bokföringsskyldighet

Vilken roll har en god man och en förvaltare?

En god man och en förvaltare har i princip samma huvuduppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig lite åt. En god man kan inte utses mot en persons vilja utan är en frivillig åtgärd som innebär att personen behåller sin rättshandlingsförmåga.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd. Detta innebär att en förvaltare kan utses utan personens samtycke. En förvaltare utser man åt en person som är oförmögen att vårda sig själv eller sin egendom.

Handbok för gode män och förvaltare.pdf