Till navigation Till innehåll (s)
Ett barn som läser läxor.

Ensamkommande barn

Här hittar du information om vem som räknas som ensamkommande barn och vilka rättigheter de har samt hur du blir god man för ensamkommande barn.

Vem räknas som ensamkommande barn?

Ett ensamkommande barn är en person som:

 • Är under 18 år
 • Är utländsk medborgare eller statslös
 • Kom till Sverige utan sina föräldrar eller annan vuxen företrädare, eller om personen kom tillsammans med sina föräldrar men att de har blivit förhindrade att företräda barnet innan barnet fått uppehållstillstånd.

Ett ensamkommande barn ska ha en vuxen ställföreträdare i Sverige och därför utser överförmyndarnämnden en god man för dessa barn. Vill du bli god man?

Ansök om att bli god man för ensamkommande barn

Överförmyndarenheten för Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna har för närvarande en god tillgång på gode män för ensamkommande barn. Vill du ändå anmäla ditt intresse är du välkommen att göra det på hemsidan under fliken "Vill du bli god man". Överförmyndarenheten hör av sig till dig när det kan bli aktuellt med ett uppdrag, eller om det blir en gemensam introduktion.

Information på olika språk

Här kan du läsa vad det innebär att få en god man och vad denna ska hjälpa dig med. Informationen är tillgänglig på olika språk.

Engelska (English)

Arabiska (العربية)

Dari (دری)

Sydkurdiska (Sorani) (سۆرانی)

Farsi (فارسی)

Tigrinja (ትግርኛ)

Somaliska (af-Soomaali)

Information till dig som kommer ensam till Sverige

Du som är under 18 år och som kommer till Sverige utan en förälder eller annan vuxen som kan företräda dig, ska få en god man. En god man kan vara man eller kvinna och är en vuxen person som företräder och hjälper dig i kontakten med myndigheter. En god man arbetar för att du ska få det du behöver och har rätt till.

Vem arbetar min gode man för?

Den gode mannen är inte anställd av Migrationsverket, kommunen eller någon annan myndighet. Den gode mannen ska hjälpa dig och bevaka dina intressen.

Vilka uppgifter har den gode mannen?

 • Ha kontakt med den jurist (”offentligt biträde”) som sköter ditt asylärende och med Migrationsverket
 • Se till att du får ett tryggt och bra ställe att bo på
 • Se till att du skrivs in i skolan och att du har det bra där
 • Se till att du får ett LMA-kort
 • Ansöka om bidrag som du kan har rätt till
 • Vara med på möten med socialtjänst, skola, Migrationsverket, offentligt biträde med flera
 • Besluta i frågor kring din hälso-, sjuk- och tandvård och om din ekonomi
 • Hjälpa dig att hålla kontakten med din familj

Den gode mannen ansvarar inte för: 

 • Att försörja dig med pengar eller mat
 • Den dagliga omvårdnaden och tillsynen
 • Aktiviteter och läxläsning
 • Att skjutsa dig till och från fritidsaktiviteter och möten med Migrationsverket, socialsekreteraren med flera

Överförmyndarnämnden är en myndighet som beslutar om gode män. Överförmyndarnämnden för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby ansvarar för alla gode män till ensamkommande barn i dessa kommuner.