Till navigation Till innehåll (s)
Stressad familj på väg från sin bostad.

För dig som är förälder och förmyndare

Som förälder till barn under 18 år är du normalt både vårdnadshavare och förmyndare för barnet. En av de vanligaste anledningarna till att du som förälder kommer i kontakt med överförmyndarnämnden är om ditt barn har fått pengar utbetalade till ett överförmyndarspärrat konto.

Överförmyndarspärrade konton

Enligt föräldrabalken ska en utbetalare i vissa fall se till att kontot de utbetalar barnets pengar till är överförmyndarspärrat. De ska då också lämna meddelande om utbetalningen till överförmyndarnämnden. Ett konto blir överförmyndarspärrat genom att du som förmyndare uppger för banken att kontot ska förses med överförmyndarspärr. 

Ditt barns pengar betalas till spärrat konto när:

  • Barnet får pengar på grund av arv eller testamente. Regeln gäller om summan uppgår till ett prisbasbelopp eller mer.
  • Barnet får pengar i gåva och givaren har uppställt villkor om särskild överförmyndarkontroll. Regeln gäller då oavsett belopp.
  • När barnet får pengar på grund av försäkring, individuellt pensionssparande, ersättning enligt brottsskadelagen, skadestånd enligt skollagen eller skadestånd från staten. Regeln gäller om summan uppgår till ett prisbasbelopp eller mer.
  • Dessa regler gäller också andra värdehandlingar än pengar, t.ex. obligationer, aktier och fonder. Om du önskar att ta ut pengar från spärrat konto, vänligen läs mer under ”Uttag från spärrade konton”.

Uttag från spärrade konton