Till navigation Till innehåll (s)

Blanketter för föräldrar till omyndiga barn

Här finns blanketter för förteckning och redovisning av ditt barns tillgångar. Det finns även blanketter för åtgärder som kräver tillstånd från oss, samt om ditt barn behöver få en särskild god man utsedd.

Ansökan om god man

Ansökan om nämndens tillstånd

Begäran om entledigande som god man

Redovisning