Till navigation Till innehåll (s)

Blanketter för god man och förvaltare

Här kan du ansöka och anmäla för olika typer av ställföreträdarskap. Du kan även se blankett för årsredovisning och förteckning med mera.

Här finner du även ansökningsblanketter för olika åtgärder som kräver överförmyndarnämndens tillstånd samt begäran om upphörande av ställföreträdarskap och entledigande från uppdraget.

Om du saknar en blankett på denna sida så kan du alltid vända dig till kontaktcenter (08-579 210 00) för att begära ut den blanketten du önskar få.

Obs! Viktigt att du laddar ner och sparar blanketten på din dator innan du börjar fylla i den. 

Ansökan om god man/ förvaltare

Ansökan om nämndens tillstånd

Avsluta ditt uppdrag

Redovisning av uppdraget

Övriga dokument

Länkar

SKLs riktlinjer för arvode

SKLs cirkulär om anmälningsskyldighet

Registrera bankkonto som du önskar att arvode sätts in på