Till navigation Till innehåll (s)

För dig som är god man för ensamkommande barn

Som god man för ett ensamkommande barn företräder du barnet som både vårdnadshavare och förmyndare.

Du som är god man ska bestämma över barnets boende och omvårdnad, ekonomi och skolgång. Som god man har du i dessa frågor samma juridiska ställning som en förälder. Däremot ansvarar du inte för den dagliga omvårdnaden av barnet och har inte någon försörjningsplikt mot barnet.

Ansvar för ekonomisk förvaltning

Som god man ansvarar du för förvaltningen av barnets pengar. Du ska alltså ta beslut om hur dagersättning, bidrag och studiebidrag används. När det gäller dagersättningen från Migrationsverket finns det regler om vad pengarna ska räcka till för barnet.

Om barnet är över sexton år och har uppehållstillstånd kan han eller hon vilja arbeta, t.ex. på lov eller helger, för att tjäna lite extra pengar. Barn som är över sexton år har enligt föräldrabalken normalt rätt att själva förfoga över de pengar de jobbat ihop. Dessa pengar får inte god man bestämma hur de ska användas. Om du anser att barnet använder pengarna på ett mycket oklokt sätt bör du kontakta överförmyndarnämnden.

Informera överförmyndarnämnden om förändringar

Som god man har du vissa skyldigheter mot överförmyndarnämnden. Du ska bland annat:

  • hålla överförmyndarnämnden informerad om vart barnet bor och om han eller hon fått beslut om uppehållstillstånd eller avvisning
  • redovisa uppdraget månatligen eller vid den tid och på det sätt som överförmyndarnämnden bestämmer
  • berätta om det uppstår omständigheter som gör att du inte längre är lämplig som god man för barnet
  • informera om när barnets föräldrar kommer till Sverige och kan ta över vårdnaden och förmyndarskapet om barnet.