Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

God man, förvaltare och förmyndare

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Kontaktcenter tar emot dina ärenden.
Telefon: 08-579 210 00
Måndag till torsdag kl 8-17, samt fredag kl 10-17.
kontaktcenter@sollentuna.se

Överförmyndarnämnden för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08- 579 217 20

God man eller förvaltare kan utses för en person som behöver hjälp med att förvalta sin egendom och bevaka sina rättigheter och intressen. Här kan du läsa om vem som kan få sådan ställföreträdare och vad som ingår i uppdraget. 

Överförmyndarnämndens uppgift

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över godmanskap och förvaltarskap. Det innebär att nämnden kontrollerar hur gode män och förvaltare förvaltar sina huvudmäns tillgångar och bevakar om deras rättigheter.

Överförmyndarnämnden har även tillsyn över förmynderskap, det vill säga hur föräldrar förvaltar sina barns tillgångar. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarnämndens uppdrag är reglerat i föräldrabalken.

 

Aktuellt

2016-07-08 God man för ensamkommande barn

Nytt nyhetsbrev till gode män för ensamkommande barn. Läs här nedanför, i nyhetsbrevet som heter Nyhetsbrev 2 2016 EKB , om nya riktlinjer vid arvoderingen bland annat. 

Överförmyndaravdelningen för Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna har för närvarande en god tillgång på gode män för ensamkommande barn. Vill du ändå anmäla ditt intresse är du välkommen att göra det på hemsidan under fliken "Vill du bli god man". Överförmyndaravdelningen hör av sig till dig när det kan bli aktuellt med ett uppdrag, eller om det blir en gemensam introduktion.

 Arvodesutbetalningar:

I augusti körs ingen lönefil, dvs inga arvodesbeslut verkställs under augusti där kommunen ska stå för arvodet.  Detta beror på överenskommelse med Sollentuna kommuns löneavdelning. Arvoden där kommunen ska betala arvodet verkställs igen under september månad. För att se hur långt vi kommit med arbetet att granska årsräkningar, gå in under fliken granskningsläget.

Datum för informationsträffar om årsräkningar för nytillträdda gode män finns nu, 17 och 23 februari. Se brevet som gått ut via e-post till berörda nedan i dokumentlistan. 

2016-01-27 Inget behov av nya gode män för ensamkommande barn. Överförmyndaravdelningen för Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna tackar för det stora intresset från er som anmält att ni önskar bli god man för ensamkomman-de barn och ungdomar. Avdelningen har för närvarande ca 200 ansökningar som ännu inte är behandlade och är inte för tillfället i behov av nya ställföreträdare. Vi ber att få återkomma med information framöver om situationen ändras.

 2016-01-27 Nya medarbetare på överförmyndaravdelningen. I februari tillträder Miryam Yemane och Nina Norelius projektanställningar vid överförmyndaravdelnin-gen. Miryam och Nina kommer tillsammans med Amelie Björkman att ansvara för rekrytering och tillsättning av gode män samt handlägga övriga frågor i ärenden som rör ensamkommande barn.  

2016-01-20 Ny medarbetare på överförmyndaravdelningen. Den 1 mars börjar Camilla Edholm på överförmyndaravdelningen. Camilla efterträder Anneli Tjäder och har tidigare arbetat med överförmyndarfrågor i Danderyd, Södertälje och Solna.

2015-12-21 Nyhetsbrev till gode män för ensamkommande barn. Läs här nedanför, i nyhetsbrevet som heter Nyhetsbrev GM EKB 2015, om nytt utbildningskrav, begränsning av antal uppdrag och ändringar i arvoderingen bland annat.  Under fliken Ensamkommande barn (till vänster om denna text) finns i dokumentlistan ett Infobrev från Migrationsverket till alla gode män för ensamkommande barn. Det finns även ny information i dokumentet Tolkförmedling.

2015-11-26 Nytt nyhetsbrev! Idag finns nyhetsbrev 3 att läsa här nedanför i dokumentlistan.

2015-10-29 Ny medarbetare på överförmyndaravdelningen. Den 9 november börjar Amelie Björkman på överförmyndaravdelningen. Hon kommer att vara ansvarig för rekrytering och tillsättning av gode män för ensamkommande barn.

2015-08-31 Från och med 1 september är Anneli Tjäder tjänstledig från överförmyndaravdelningen.

2015-06-16 Ny medarbetare på överförmyndaravdelningen. Överförmyndaravdelningen har fått en ny medarbetare. Nancy Isaksson arbetar som handläggare och tar över efter Anne Henriksson.

2015-02-11 Inställd mottagning i Märsta. Besöken på vår mottagningstid i Märsta på tisdagar har varit få det senaste året. Överförmyndarnämnden har därför beslutat att ställa in denna mottagningstid från och med idag. Besök i Märsta och Upplands Väsby sker framöver endast vid överenskommelse med berörd handläggare.

2015-01-15 Nytt prisbasbelopp för 2015. Prisbasbeloppet för 2015 har satts till 44 500 kr. Prisbasbeloppet används vid uträkning av gode mäns och förvaltares arvode. För arvodering av 2014 års redovisningar används 2014 års prisbasbelopp.

2014-10-02 Ny information från bankföreningen. Svenska bankföreningen har kommit med en ny publikation som heter "Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna". Där ges bra information om vad du som är ställföreträdare eller förälder får och inte får göra när du ska sköta din huvudmans bankärenden. Läs den gärna på Svenska Bankföreningens hemsida. Länk hittar du på denna sida under "Länkar".

Om texten på webbsidan skiljer sig från den tryckta texten i beslut, protokoll, yttrande m.m., så gäller den tryckta texten.