Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

God man, förvaltare och förmyndare

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!
Telefon: 08-579 210 00
Måndag till onsdag och fredag kl 8-17, samt torsdag kl 8.00-18.30.
kontaktcenter@sollentuna.se

Överförmyndarnämnden för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08- 579 217 20

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över godmanskap och förvaltarskap. Det innebär att nämnden kontrollerar hur gode män och förvaltare förvaltar sina huvudmäns tillgångar och bevakar deras rättigheter.

Överförmyndarnämnden har även tillsyn över förmynderskap, det vill säga hur föräldrar förvaltar sina barns tillgångar. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarens uppdrag är reglerat i föräldrabalken.

Snart är redovisningsåret 2016 slut och det är dags att för dig som är ställföreträdare att göra en årsredovisning. Denna film visar hur du fyller i blanketten och vad som är viktigt att tänka på.