Till navigation Till innehåll (s)

Årsredovisning 2021

Nu är 2021 slut och det är dags för dig att lämna årsräkningen för föregående år senast den 28 februari 2022. Nedan har du information och blanketter för ifyllande av årsredovisning. OBS! De ifyllbara årsräkningarna behöver du ladda ned till din dator för att de ska fungera optimalt.

Årsräkning 2021

Nu kan du redovisa digitalt via vår e-tjänst Valter. 

E-tjänst Valter

Utbildning i e-tjänsten Valter

Webbutbildning Valter

Utbildning i årsräkning

Webbutbildning i årsräkningar

Gode män och förvaltare

Årsräkningsblankett

Redogörelseblankett

Anvisningar

Checklista - Normalgranskning

Checklista - Djupgranskning

Ifyllbar årsräkning i pdf

Årsräkning i Excelformat


Förmyndare

Årsräkning - barn

Anvisningar - barn