Till navigation Till innehåll (s)

För dig som är huvudman

Vad ska en god man göra?

En god man är företrädare för dig. Att ha god man är frivilligt och du har kvar din rätt att besluta i alla frågor som rör dig. Gode mannen ska utföra sina uppgifter i samråd med dig. Den gode mannen ska alltid handla för ditt bästa och ska oftast hjälpa dig med: 

Ekonomi

Sköta dina räkningar, ta hand om dina banktillgångar och försöka se till att pengarna du får räcker hela månaden. Det är viktigt att göra upp en budget tillsammans med din gode man. Gode mannen kan lämna pengar som du behöver till dina dagliga utgifter antingen direkt till dig eller boendepersonal. Det är viktigt att komma överens om att du inte använder det konto som gode mannen behöver för att betala dina utgifter. Du bör ha ett eget bankkonto som du använder för dina egna kostnader ”fickpengar”. Posten måste oftast gå till gode mannens adress så att inga viktiga räkningar missas.

Rättigheter

Se till att du får de insatser från samhället som du behöver och det stöd du har rätt till. Det kan t.ex. vara sjukersättning, aktivitetsersättning, bostadsbidrag, kontaktperson, ledsagare, LSS-frågor eller boendestöd. Det kan också handla om att bevaka din rätt i större affärer som t.ex. försäljning av bostad.

Personliga frågor

Se till att du har en bra social tillvaro, sysselsättning och övervaka att dina pengar används så att du får nytta av dem. Det krävs att din gode man besöker dig med jämna mellanrum för att se att du har det bra.

Vad ska en god man inte göra?

Den gode mannen ska inte själv utföra praktiska uppgifter som att handla mat, följa med på läkarbesök, flyttstäda och handla saker åt dig. Det ingår inte i en god mans uppgifter att göra sociala saker, som att gå ut och fika. Det är dock inte förbjudet för en god man att göra sådana saker.

Om du inte är nöjd med din gode man

Om du inte tycker gode mannen sköter sina uppgifter eller t.ex. att samarbetet inte fungerar kan du prata med din gode man. Om ni är överens kan ni då tillsammans meddela överförmyndaren att du vill byta god man. Om gode mannen inte är överens med dig kan du själv begära byte av god man. Överförmyndaren är då skyldig att utreda om gode mannen har misskött sig eller är olämplig. Det är inte säkert att du får byta god man trots att du klagat. Överförmyndarens beslut överklagas till tingsrätten.

Vill du kontakta oss?

Förvaltare

Förvaltarskap är till skillnad från godmanskap en tvingande åtgärd vilket innebär att förvaltarskap kan beslutas mot din vilja. Det betyder bland annat att en förvaltare kan ta beslut utan att få ditt godkännande. Har man förvaltare kan man inte ingå avtal, ta ut pengar från sina konton (fickpengskontot undantaget) eller skriva under ansökningar. Det är tingsrätten som beslutar om förvaltarskap och det krävs alltid ett läkarintyg.

Eftersom förvaltarskap är en tvångsåtgärd får det bara anordnas om ett godmanskap inte är tillräckligt. Exempelvis om du tar ut alla pengar från kontot så att räkningarna inte kan betalas och/eller om du riskerar att bli bostadslös. En annan orsak kan vara om det finns personer i din omgivning som försöker lura till sig pengar eller vill att du ska skriva under ofördelaktiga avtal.