Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

För dig som är god man eller förvaltare 

Välkommen till vår nya rekryteringsportal, Recruto.

Överförmyndarenheten kommer löpande att lägga ut annonser i portalen. Ta därför för vana att regelbundet logga in om du är intresserad av nya uppdrag.

Uppdrag i rekryteringsportalen 

För att kunna se aktuella annonser och anmäla intresse för nya uppdrag behöver du vara inloggad i Recruto.

 • Information

  Gode mannens eller förvaltarens främsta uppgifter är att ta hand om ekonomin och bevaka rättigheter.

 • Krav på samtycke

  Vissa saker får du som god man eller förvaltare inte göra utan att få samtycke från överförmyndarnämnden först.

 • Årsredovisning och ekonomi

  Som god man eller förvaltare ska du varje år redovisa vad du gjort i uppdraget. Redovisningen för föregående år ska vara inlämnad innan den 1 mars varje år.

 • Upphörande av ställföreträdarskap

  Om du som är ställföreträdare vill sluta ditt uppdrag ska du lämna in en begäran om entledigande till överförmyndarnämnden.