Till navigation Till innehåll (s)

För dig som är god man eller förvaltare

Välkommen till vår nya rekryteringsportal, Recruto.

Överförmyndarenheten kommer löpande att lägga ut annonser i portalen. Ta därför för vana att regelbundet logga in om du är intresserad av nya uppdrag.
Uppdrag i rekryteringsportalen 

För att kunna se aktuella annonser och anmäla intresse för nya uppdrag behöver du vara inloggad i Recruto.

 • Information

  Gode mannens eller förvaltarens främsta uppgifter är att ta hand om ekonomin och bevaka rättigheter.

 • Krav på samtycke

  Vissa saker får du som god man eller förvaltare inte göra utan att få samtycke från överförmyndarnämnden först.

 • Årsredovisning och ekonomi

  Som god man eller förvaltare ska du varje år redovisa vad du gjort i uppdraget. Redovisningen för föregående år ska vara inlämnad innan den 1 mars varje år.

 • Upphörande av ställföreträdarskap

  Om du som är ställföreträdare vill sluta ditt uppdrag ska du lämna in en begäran om entledigande till överförmyndarnämnden.