Till navigation Till innehåll (s)
Kvinna och man går på en äng med gula blommar vid Bögs gård

God man, förvaltare och förmyndare

Överförmyndarenheten i Norrort finns för dig som bor i Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Vi utövar tillsyn så att gode män och förvaltare sköter sina uppdrag.

Du som vill bli god man kan anmäla intresse till oss. Om vi går vidare med din ansökan bokar vi in dig till en webbutbildning med efterföljande test. Efter det kallar vi dig till en intervju. Vi kontaktar dig via e-post.

 

Aktuell information

Årsredovisning 2022

Ny e-tjänst Provisum ställföreträdare

Support för e-tjänst

Snabblänkar

Årsredovisning

Blanketter

Bli god man eller förvaltare

Kontakta oss

Kan jag ringa direkt till en handläggare?

Kontaktcenter är din första kontaktväg. De ser till att en handläggare ringer upp dig så snart som möjligt.

Postadress

Du kan posta samtliga handlingar till oss på adressen:

Överförmyndarnämnden, 191 86 Sollentuna

Kontakta politiker i överförmyndarnämnden

Politiker i överförmyndarnämnden

Vem kan få en god man?

Personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp kan få god man. För att få god man krävs att personen inte kan få hjälp på annat sätt. Kan personen få hjälp på mindre ingripande sätt, till exempel genom anhöriga, fullmakt eller insatser från socialtjänsten finns det inget skäl av god man eller förvaltare.

Det är tingsrätten som fattar beslut om att anordna godmanskap/förvaltarskap.

Vem kan få en förvaltare?

Ett förvaltarskap innebär ett stort ingrepp i den enskildes rättshandlingsförmåga och ska därför bara användas när ett godmanskap inte är tillräckligt. Förvaltarskap är en tvingande åtgärd och kan därför anordnas utan samtycke. 

Ansök om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare kan göras av:

 • den som behöver god man
 • make, maka
 • sambo
 • registrerad partner
 • barn
 • syskon (ev. syskonbarn)
 • överförmyndare

Ansökningsblanketter

Ansökan och Anmälan om god man eller förvaltare.pdf

Ansökan om tillfällig god man 11 kap 4.pdf

Anmäl behov av god man eller förvaltare

Om du anser att en person behöver god man eller förvaltare kan du lämna in en anmälan till överförmyndarenheten.

Exempel på personer som kan göra en anmälan är

 • kurator
 • hemtjänstpersonal
 • biståndshandläggare
 • bankpersonal
 • avlägsna släktingar

Anmälan god man eller förvaltare .pdf

Vilken roll har en god man och en förvaltare?

En god man och en förvaltare har i princip samma huvuduppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig lite åt. En god man kan inte utses mot en persons vilja utan är en frivillig åtgärd som innebär att personen behåller sin rättshandlingsförmåga.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd. Detta innebär att en förvaltare kan utses utan personens samtycke. En förvaltare utser man åt en person som är oförmögen att vårda sig själv eller sin egendom.

Handbok för gode män och förvaltare.pdf