Till navigation Till innehåll (s)
Hus2

4. 2-6 Visualisera sagor med Keynote

Eleverna får i uppdrag att skapa en presentation som tar sagans värld till liv genom att använda Keynotes funktioner som bilder, animationer och övergångar.

Under detta temapass får du och dina elever lära er att använda appen Keynote för att visualisera en saga.

Eleverna får i uppdrag att skapa en presentation som ger sagans värld liv genom att använda Keynotes funktioner som bilder, animationer och övergångar. 

Målet är att skapa en multimodal presentation som visar sagans karaktärer och händelser på ett visuellt och kreativt sätt. Eleverna kommer att få möjligheten att kombinera sina kreativa och tekniska färdigheter för att skapa en fantastisk presentation som tar sagans värld till liv. 

Följande lektioner kan du välja: 

F-3 

 • Knacka på - eleverna gör en egen variant av berättelsen “knacka på”. Se exempel här. 
 • Yrken och verksamheter i närområdet (Sh F-3) Här bygger vi berättelsen med hjälp av fakta som hör till detta arbetsområde.
 • Centrala samhällsfunktioner (sh F-3), till exempel sjukvård, räddningstjänst och sko­la.Här bygger vi berättelsen med hjälp av fakta som hör till detta arbetsområde.

4-6

 • Del av berättelse t.ex. utifrån detta tips 
 • Vikingatid Här bygger vi berättelsen med hjälp av fakta som hör till detta arbetsområde.
 • Medeltiden Här bygger vi berättelsen med hjälp av fakta som hör till detta arbetsområde.

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: multimodal, animation, analog, digital, 

Material: Elevernas dator /iPad medtages. 

Tidsåtgång: Förberedelse innan besök ca 1 h, 3 h på Makerzone samt efterarbete ca 40 min. Totaltid ca 4 h 40 min (med lunch + 1 h)

Inför besöket

Det första du som lärare måste göra är att välja vilken lektion klassen ska göra. Se inledning.

I Classroom finns material till alla lektioner så du kan fortsätta med rätt förberedelser. Vill du börja med detta tidigare än två veckor innan besöket hör du av dig till oss på Makerzone så delar vi Classroom tidigare. 

Kommunala skolor:
Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: 
Kopplat till inbjudan får du alla länkar du behöver. 
Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone, makerzone@edu.sollentuna.se för återkoppling och feedback.

Tips till dig som pedagog

Kommer inom kort

Besöket på Makerzone

 1. Samling för presentation 
 2. Genomgång av appen Keynote
 3. Arbete med att skapa berättelsen utifrån det ämne klassen valt
 4. Ev lunch - om ni valt det
 5. Vi återsamlas och delar erfarenheter
 6. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering

Arbete efter besöket 

Fortsätt att arbeta i elevpresentationen om eleverna inte hunnit klart samt se till att alla elever fyllt i utvärderingen. 

Kommunala skolor: 
Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare och Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: 
Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzone, makerzone@edu.sollentuna.se för feedback och återkoppling.

 

Övergripande mål- och riktlinjer LGR 22

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud/…/

Läraren ska 

 • vara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

 

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer (Sv)
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (Sv)
 • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften (Sv)
 • kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället (Sh)
 • kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer (Hi)

Centralt innehåll åk 2–6 som berörs

Samhällskunskap

Svenska

Centralt innehåll åk 2–6 som berörs

Historia

Svenska

Kriterier för godtagbara kunskaper i åk F-3

Samhällskunskap

Svenska

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av Åk 6

Historia

Svenska