Till navigation Till innehåll (s)
-

Skolverksamhet

Makerzone erbjuder alla skolor i Sollentuna möjlighet till lärande i en kreativ miljö. Här möts analogt och digitalt skapande med programmering.

Syftet med besöket på Makerzone är att skapa en förståelse för dynamiken inom skapandet, innovation, digital utveckling, entreprenörskap och problemlösning väl förankrad i Lgr22.

Så här går det till att boka Makerzone i Sollentuna

  • Klassbesöken fördelas procentuellt utifrån elevantal mellan Sollentunas alla kommunala och fristående grundskolor och gymnasieskolor. Utöver de fördelade dagarna arbetar Makerzone detta läsår även med  de kommunala förskolorna och de fria förskolor som anmäler sitt intresse.

  • Ett besök på Makerzone omfattar en klass/grupp om max 32 elever.

  • Besöken är kostnadsfria för alla Sollentunas skolor. 

Makerzone erbjuder temaområden som är anpassade för årskurser från förskoleklass upp till årskurs 9. Vi ber er respektera den nivå/årskurs som anges i temabeskrivningarna som finns på Makerzones hemsida.

Så här väljer du besök och tema

  1. Alla skolor får ett informationsmail där det står antal besök som skolan kan planera för. Mailet skickas till rektor och biträdande rektor under vecka 23 onsdagen den 7/6 2023.

  2. Rektor kan skicka ut information om hur många dagar skolan har samt information om var man kan hitta våra temaområden till de pedagoger som berörs. Teman väljs utifrån årskurs då de genomförs med kopplingar till  läroplanen.

  3. Rektor eller ansvarig kontaktperson för samarbete med Makerzone fyller i skolans önskemål i det formulär som är bifogat i informationsmailet. Formuläret ska vara inskickat senast vecka 25 torsdagen den 22/6 2023.

  4. Makerzone fördelar dagar på bästa tänkbara sätt för alla parter och skickar i början av augusti 2022 skolans schema över läsårets besök hos Makerzone till respektive rektor eller utvald kontaktperson för vidarebefordran till berörda pedagoger.
     
  5. De skolor som inte valt teman för besök eller meddelat att skolan inte vill utnyttja sina dagar mister dagarna för det planerade läsåret.


Vi på Makerzone ser fram emot ett gott samarbete och givande möten för lärande!

Varmt Välkomna!