Till navigation Till innehåll (s)
-

3. F-8 - Programmera med Lego

I detta tema arbetar vi med Lego och utmanar elevernas skaparglädje. De färdiga konstruktionerna programmerar vi så att de kan utföra olika rörelser och därmed lösa en uppgift eller simulerar en situation.

På det här temapasset väljer du som lärare en lektion kopplat till rätt årskurs:

F-3

Sortera för återvinning (åk F-1)
Eleverna kommer att: 

 • Undersöka hur bättre sorteringsmetoder i återvinningsprocessen kan bidra till att minska sopmångderna.
 • Bygga och programmera en enhet som sorterar återvinningsbart material utifrån storlek och form.
 • Presentera och dokumentera den lösning som du har utvecklat. 

Växter och pollinatörer (åk F-2)
Eleverna kommer att: 

 • Undersöka på vilket sätt olika organismer har en aktiv roll i växternas fortplantningsprocess.
 • Bygga och programmera en modell av ett bi och en blomma, för att visa relationen mellan pollinatören och västen.

Presentera och dokumentera de modeller av växter och deras pollinatörer som du skapat. 

Stabila konstruktioner (åk 2-3)
Eleverna kommer att: 

 • Undersöka orsaken till jordbävningar och lära sig mer om hur de fungerar.
 • Bygga och programmera en enhet som kan användas för att testa olika byggnadskonstruktioner.
 • Dokumentera bevis och presentera dina upptäckter kring vilken typ av konstruktioner som klarar jordbävningar bäst. 

Dragkraft (åk 2-3)
Eleverna kommer att: 

 • Utforska vad krafter är och hur de kan få föremål att förflyttas.
 • Bygga och programmera en robot, för att undersöka hur balanserade och obalanserade krafter påverkar ett föremåls förflyttning.
 • Dokumentera och presentera dina upptäckter om krafter. 

4-6

Berättande text och programmering (åk 4-6)
Eleverna kommer att:

 • Hitta problem, felsöka och utveckla kod i blockprogrammering
 • Börja formulera kriterier som så småningom ska leda till en lösning
 • Vidareutveckla modell, berättelse och koden kopplad till dig

Mekanik (åk 6)
Eleverna kommer att:

 • Bygga två modeller av gripklor
 • Testa och utvärdera två modeller med hjälp av föremål i olika former och storlekar
 • Vidareutveckla en av modellerna

6-8

Rörelseenergi och analys av data

I detta tema ska eleverna använda Lego för att konstruera en modell av en elcykel. Genom att analysera data från modellen lär de sig om sambanden mellan olika energityper, som lägesenergi, rörelseenergi och ett föremåls acceleration. Eleverna upptäcker att energi måste tillföras för att cykla med konstant hastighet i en uppförsbacke, vilket i modellen kommer från motorns ökade effektförbrukning och i verkligheten från cyklistens ansträngning. Genom denna interaktiva uppgift engageras eleverna och får en djupare förståelse för energiöverföring och dess påverkan på rörelse och acceleration.

Eleverna kommer att:

 • Genomföra ett experiment som visar hur elektrisk energi omvandlas till lägesenergi.
 • Beräkna starthastigheten för en rörelse som sakta bromsas ner, med hjälp av en graf som visar avståndet över tiden.
 • Använda den beräknade starthastigheten för att bestämma den genomsnittliga rörelseenergin.

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Innovation, Konstruktion Algoritm, SARA-modellen (Sekvens – Alternativ – Repetition – Abstraktion).

Material: Lego WeDo 2.0 / Lego Spike, penna och papper. Elevernas dator /iPad medtages. 

Tidsåtgång:
F-3
Förberedelse innan besök ca 60 min, 2,5  h på Makerzone samt efterarbete ca 40 min. Totaltid ca 4 h 10 min.

4-8
Förberedelse innan besök ca 60 min,  3 h på Makerzone samt efterarbete ca 40 min. Totaltid ca 4 h 10 min.

Inför besöket

Till varje Legolektion finns det en lärarpresentation som ska användas för att arbeta inför temapasset. När ni valt väljer ni den presentationen med rätt rubrik.

Dessa presentationer ligger i det Classroom som tilldelas den ansvarige läraren. För friskolor skickas länken till presentationerna ut och så gör man en kopia om man vill ändra något. Detta förarbete tar ca 60 min men man kan även lägga mer tid på det. 

Kommunala skolor: Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone för återkoppling och feedback. 

Tips till dig som pedagog

Här kan du läsa om hur andra arbetat med Lego i skolan.Lego i skolan

Besöket på Makerzone

 1. Samling för presentation
 2. Repetition av programmering  som koncept begreppet Algoritm
 3. Genomgång av arbetsuppgiften, visning av elevpresentationen som ska användas
 4. Snabb genomgång av Legouppgiften samt innovationsprocessen. 
 5. Konstruktion, testning och förbättringsarbete.
 6. Vi återsamlas och delar erfarenheteter.
 7. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering.

Arbete efter besöket

Fortsätt att arbeta i elevpresentationen om eleverna inte hunnit klart samt se till att alla elever fyllt i utvärderingen. 

Kommunala skolor: Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzone för feedback och återkoppling.

Ur läroplanen

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola.
 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.
 • Samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga  

 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material (Bd).
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället (Fy).
 • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv (Sh).
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Tk).
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Tk).

Centralt innehåll F–3 som berörs

Naturorienterande ämnen

Samhällskunskap

Teknik

Kriterier för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Naturorienterande ämnen

Samhällskunskap

Centralt innehåll 4-6 som berörs 

Matematik

Teknik

Centralt innehåll 7-9 som berörs

Teknik

Matematik

Fysik

Kunskapskrav för godkända kunskaper i slutet av åk 6

Matematik

Teknik

Kunskapskrav för godkända kunskaper i slutet av åk 9

Teknik

Fysik

Matematik