Till navigation Till innehåll (s)
mz

Förskoleverksamhet

Här inspireras ni av digitala miljöer som ger barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Pedagogerna får samtidigt fortbildning för ett framtida arbete, där analogt och digitalt skapande blir en del av verksamheten. Allt utifrån läroplanen för förskolan

Makerzone erbjuder under läsåret 2023/2024 förskolegrupper från de kommunala förskolorna möjlighet till utforskande och lärande i en kreativ miljö. Alla tillfällen är bokade via rektorerna.

 

För fria förskolor gäller följande: 

1. Ansvarig rektor tar kontakt med oss för att utifrån er plan för digitalisering skapa ett utbildningstillfälle för pedagogerna på förskolan.

2. Utbildning för pedagoger i den aktivitet som ska utföras.

3. Pedagogerna kan boka ett besök (i mån av tid)  med barngrupp då de ansvarar för att hålla i den planerade aktiviteten.

 

Vi på Makerzone ser fram emot ett gott samarbete och givande möten!

Varmt Välkomna!