Till navigation Till innehåll (s)

Makerzone

Makerzone är en ny kreativ mötesplats för lärande inom teknik i samspel med slöjd, musik, film och poesi med mera. Här finns olika material, robotar, VR-glasögon, drönare, 3D-skrivare och en slöjdsal.

Makerzone riktar sig primärt mot kommunala och fristående förskolor och skolor som får jobba med teman kopplade till målen i läroplanen, från förskoleklass till gymnasiet.

Syftet är att öka intresset för innovationer, digitalt skapande och en hållbar utveckling. De unga teknikföretagen som är kopplade till Wellstreet kommer även att bidra med erfarenhetsutbyte. De kommer att vara mentorer och coacha Sollentunas barn och unga bland annat i ett förhållningssätt som främjar innovation och entreprenörskap.

På sikt är planen att Makerzone öppnas för alla med workshops, fortbildning, inspiration och samarbeten. Möten med representanter från olika företag för erfarenhetsutbyte inom entreprenörskap är också en viktig del av Makerzones erbjudande.

Lokalerna är stora och öppna. Ytan på 400 kvadratmeter möjliggör flera parallella projekt och workshops. Här finns också ett atrium som kan användas för informella möten och utställningar.

Makerzone drivs av Sollentuna kommun tillsammans med teknikföretaget Wellstreet, i projektform. I dagsläget är verksamheten corona-anpassad. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Om wellstreet