Till navigation Till innehåll (s)

Makerzone

Makerzone är en kreativ mötesplats för lärande inom teknik i samspel med slöjd, musik, film och poesi med mera. Här finns olika material, robotar, VR-glasögon, drönare, 3D-skrivare och en slöjdsal.

Makerzone riktar sig primärt mot kommunala och fristående förskolor skolor och gymnasieskolor som får jobba med teman kopplade till målen i läroplanen.

Syftet är att öka intresset för innovationer, digitalt skapande och en hållbar utveckling för alla barn- och ungdomar i Sollentuna samt att stötta lärarna sin digitala utveckling och i deras arbete med entreprenörskap och hållbarhet.

De unga teknikföretagen som är kopplade till Wellstreet kommer även att bidra med erfarenhetsutbyte. De kommer att vara mentorer och coacha Sollentunas barn och unga bland annat i ett förhållningssätt som främjar innovation och entreprenörskap.

Lokalerna är ljusa och anpassade för att passa vårt arbetsflöde. Makerzone finns i Turebergshuset  på plan 5.

Makerzone drivs fram till 2023 av Sollentuna kommun tillsammans med teknikföretaget Wellstreet, i projektform. 

Om wellstreet