Till navigation Till innehåll (s)
-

14. 4-9 - Skapa din egen faktafilm

Låt eleverna arbeta kreativt med att skapa film kring ett aktuellt ämnesområde. Vi arbetar med filmteknik, upphovsrätt och diskuterar källkritik.

Utifrån gruppens behov skräddarsys arbetet med film med hjälp av Green screen, med ett innehåll som är aktuellt för undervisning och ämne för eleverna.

Allt sker i samarbete med dig som undervisande pedagog, det kan vara till exempel vara nyhetsrapportering med uppläsning på Engelska, dikter, presentationer av faktatexter, promenader på Kinesiska muren som beskriver den osv.

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Bildutsnitt, perspektiv, tredjedelsregeln, filmmanus, bild- och filmredigering, upphovsrätt, creative commons, texters mottagare och syfte.

Material:  Green screen, kamera, film- och bildredigeringsprogram. Elevernas plattor medtages, finns inte iPad så har Makerzone att låna ut.

Tidsåtgång: Förberedelse innan besök ca 1 h, 4h på Makerzone samt efterarbete ca 1 h. Total tid ca 6h.

Inför besöket

Aktivitet 1 - Upphovsrätt

Följ Digitala lektioners lektion "får jag använda bilden?". Lektionen handlar om upphovsrätt och hur du lånar bilder lagligt på nätet. Lektionen går att dela till eleverna direkt i Google classroom.Får jag använda bildenArbeta vidare med Internetstiftelsens Digitala lektioner:Hur hittar man bilder som man får låna fritt?

Creative commons är ett licensavtal där den som skapar och vill dela kan göra det med ett enkelt system av licenser, se mer på Creative commons hemsida.  

Creative commons

Aktivitet 2 - förbered för filmning

I länkarna nedan hittar du information om hur man skriver dramaturgi, filmmanus, filmandet med snabba klipp och perspektiv samt redigering av film. 

Voodoo Film

Filmskola

Samla ihop material såsom exempelvis faktatexter, texter för att träna olika språk, dikter eller varför inte en sång. Materialet används som underlag för att skapa en valfri multimodal presentationsform. 

Gör ett utkast till manus

Kommunala skolor: Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone, makerzone@edu.sollentuna.se för återkoppling och feedback.

Besöket på Makerzone

Arbetsgång på Makerzone:

 1. Samling för presentation och att eleverna får namnskyltar.
 2. Genomgång av arbetsuppgiften.
 3. Arbeta med bild- och filmmanus.
 4. Fota och filma utifrån manus.
 5. Redigera foto och film.
 6. Städ och återställning av material.
 7. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering.

Efter besöket

Lär dig mer om upphovsrätt genom Digitala lektioners artikel. Låt eleverna läsa och reflektera.Vad är upphovsrätt? Genomför lektionen "Vad skyddar upphovsrätten", som handlar om upphovsrätt; om rättigheter och skyldigheter kopplade till bildanvändning på internet.Vad skyddar upphovsrätten?Gör en mindmap för att samla elevernas erfarenheter och reflektioner efter arbetet med temat i valfritt digitalt verktyg såsom till exempel Mentimeter eller Google.

Kommunala skolor: Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzone mail för feedback och återkoppling.

Ur Läroplanen
Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, kan använda såväl digitala som andra verktyg,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

 

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material (Bd).
 • Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet (Sh).
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (Sv).
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Tk).
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Tk).

Centralt innehåll åk 4-6 som berörs

Bild

Samhällskunskap

Svenska

Teknik

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 6

Bild

Samhällskunskap

Svenska

Teknik

Centralt innehåll åk 7-9 som berörs

Bild

Samhällskunskap

Svenska

Teknik

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 9

Bild

Samhällskunskap

Svenska

Teknik