Till navigation Till innehåll (s)
-

5. 5-6 Digilogt escape room

Eleverna får i ett digilogt escaperoom arbeta med att undersöka sökmotorer och olika källor på nätet samt att öva på olika sätt att söka mer effektivt. Eleverna får också träna på vad upphovsrätten ger för rättigheter till den som skapar verk på nätet och hur man får använda sig av verk på ett lagligt sätt genom licensen Creative commons.

Vet du hur du ska göra för att  beställa en resa på nätet och få det bästa priset? 

I detta temat fokuserar vi på källkritik. I dagens samhälle har vi ofta uppfattningen att vi är mer källkritiska än vad vi är. Anledningen är att den digitala källkritiken ser något annorlunda ut än den mer traditionella källkritiken som bedrivs utgår från en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.

Internet är världens största nätverk av sammankopplade datorer och är en självklar del i vår vardag. Internet innehåller en ofantlig mängd data som kan ge oss information om vad som helst när som helst, vilket är en fantastisk tillgång. 

 • Men hur fungerar en sökmotor? 
 • Vilka sökordsförslag får jag och varför? 
 • Varför får jag de träffar jag får när jag söker i en sökmotor? 
 • Vad är det som gör att jag får just de träffarna? 
 • Vilka källor kan vi ha tillit till och varför? 

Eleverna måste lösa uppgifterna för att ta sig vidare och så småningom ut från escaperoom. 

För att klara escape the classroom behöver eleverna även grundkunskaper i iMovie och greenscreen, så en del i temat är även att få testa sina grundläggande kunskaper i hur man gör en film i iMovie.

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Algoritmer, sökmotorer, sökkritik, källkritik, källtillit, upphovsrätt, creative commons, plagiat, kritisk, desinformation, texters mottagare och syfte.

Material: Internet. Elevernas dator/iPad medtages.

Tidsåtgång: Förberedelse innan besök ca 1 h, 5 h på Makerzone (inklusive lunchpaus samt efterarbete ca 1 h. Total tid ca 6.5  h.

Inför besöket

Aktivitet 1

Genomför Digitala lektioners lektion När ska du vara källkritisk. Lektionen handlar om de fyra kriterier från historieforskning som ligger till grund för de frågor du behöver ställa dig när du granskar en källa. Lektionen går att dela till eleverna direkt i Google classroom eller Google drive.

Digitala lektioner - Hur hittar man bilder som är fria att använda

 

Se även denna lilla för att förbereda eleverna vad de kommer möta i ett digitalt escape room. The escape classroom

Kommunala skolor: Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: Efter besöket kommer eleverna att få tillgång till sina filmer om källkritik.

Tips till dig som pedagog

För mer kunskaper om digital källkritik läs Internetsitftelsens guide skriven av Kristina Alexandersson.

Källkritik på internetCreative Commons är en licens som ger människor som skapar och som vill dela med sig av sina verk (helt eller delvis) ett verktyg. Det bygger på ett enkelt system av licenser. Upphovsmannen väljer vilka friheter hon eller han vill att verket ska ha och får ett licensavtal som passar hennes eller hans önskemål. Som användare kan man söka verk med licensen i olika sökmotorer.

Creative Commons

För att sätta dig in i vad Escape the classroom är kan du se Gunilla Möllers film som förklarar enkelt och tydligt kopplat till Googlemiljön. 

Escape the classroom

Besöket på Makerzone

 1. Samling för presentation.
 2. Genomgång av arbetsuppgiften och gruppindelning
 3. Arbeta med escape the classroom kopplat till källkritik, källtillit, upphovsrätt och hur man gör film i iMovie.
 4. Städ och återställning av material.
 5. Avslut genom samling.

Arbete efter besöket

Genomför Digitala lektioners lektion om Vad skyddar upphovsrätten? Syftet med lektionen är att eleverna ska få möjlighet att reflektera över vilka rättigheter man har och får när man skapar ett verk som man delar på nätet.

Digitala lektioner - Vad skyddar upphovsrätten? 

Eleverna får redovisa sina kortfilmer. Arbeta vidare utifrån de kortfilmer eleverna skapat kring källkritik, källtillit och upphovsrätt.

Kommunala skolor: Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: Elevernas lärare får en mapp delad med elevernas filmer om de inte filmat med sina egna ipads. 

Ur läroplanen

Övergripande mål och riktlinjer 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, 
 • Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Läraren ska 

 • Samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.
 • Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga  

 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (Bd).
 • Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet (Sh).
 • Söka information från olika källor och värdera dessa (Sv).
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Tk).

Centralt innehåll som berörs åk 4–6

Samhällskunskap

Svenska

Teknik

Kunskapskrav för nivå E i slutet av åk 6

Samhällskunskap

Svenska

Teknik