Till navigation Till innehåll (s)
makerzone

10. 7-9 Design och återbruk med vinylskärare

I detta tema läggs fokus på hållbarhetstänk samt på kreativa lösningar för att skapa ny design med tryck och arbete i vinylskäraren med återbrukat material

Varje dag konsumerar vi olika varor, en stor del av konsumtionen handlar om kläder. Kläder tillverkas på olika sätt och i produktionen används olika resurser. 

För att öka medvetenheten kring ett mer hållbart samhälle behöver vi återbruka i större skala. 

OBS! Detta tema passar allra bäst att göra i halvklass. Vid helklassbesök kommer ena halvan av klassen att arbeta med en i huvudsak teoretisk uppgift halva tiden för att sedan arbeta med design och tryck andra halvan av tiden. 

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Vinylskärare, grafik, gruppera, material, återbruk, DIY, globala målen, fast fashion, slow fashion, design, klädproduktion, ekologiska fotavtryck.

Material: Vinylskärare, dator, gammal tröja/t-shirt/blus/skjorta eller en tygpåse. Elevernas dator/iPad medtages för att kunna dokumentera och ev påbörja efterarbete. 

Observera:  Alla eleverna behöver ta med sig en varsin äldre t-shirt/tröja/blus/skjorta eller tygpåse för att kunna designa tryck datorn för att sen skriva ut trycket i vinylskäraren. 

Tidsåtgång: Förberedelse innan besök se en film ca 1 h 30 min, 5 h på Makerzone inklusive lunchtid för medhavd lunch samt efterarbete ca 1 h. Total tid ca 6 h och 40 min.

Inför besöket

Förbered er inför besöket genom att göra en undersökning med eleverna om hur mycket de kan om produktion av kläder och hur mycket resurser de kräver och vilken miljöpåverkan klädproduktionen har.

Aktivitet 1

Börja med att brainstorma om hur eleverna tror att klädproduktion påverkar miljön genom att fylla en Jamboard med deras tankar. 

Jamboard

Se filmen från Ett miljösmart klädval

Ett miljösmart klädval

Aktivitet 2

Arbeta med Förenta Nationernas 17 Globala mål för hållbar utveckling, genom att genomföra lektionen Hållbar konsumtion - mål 12.

Hållbar konsumtion

“Sverige är ett av de länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck. Om alla människor på jorden skulle leva som i Sverige så skulle det behövas 4,2 jordklot. Hur är det med din egen konsumtion? Vilket ansvar har du och vad kan du göra för att minska ditt eget ekologiska fotavtryck?” (globalamalen.se)

Dela in eleverna i par och låt paren diskutera och rangordna sin konsumtion i diamanten i presentationen. Eleverna ska placera det mest viktiga högst upp och det minst viktiga av sina val längst ner. Arbetsparen behöver inte tycka och välja lika men de ska välja de nio viktigaste sakerna. Lyft och diskutera elevernas val i helklass. 

Vi fortsätter diskussionen kring detta på plats på Makerzone.

Kommunala skolor: Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone, makerzone@edu.sollentuna.se för återkoppling och feedback.

Tips till dig som pedagog

Om dina elever behöver mer kunskaper innan besöket på Makerzone kan du som pedagog visa och arbeta vidare med följande material.

För mer kunskaper om klädernas miljöpåverkan se filmen från Naturskyddsföreningen, Klädernas miljöpåverkan.

Klädernas miljö och klimatpåverkanFrån Naturskyddsföreningen finns även Klädskolan ett faktablad om hela processen av tillverkning av kläder.

KlädskolanFrån Världsnaturfonden WWF kan ni även ta del av

Gröna jeans - Att påverka miljön när du handlar kläder

Så kan du minska dina kläders påverkan på miljönFör att se direktpåverkan i miljön se reportage från SVT om Aralsjön.

Bomullsodlingar fick en av världens största sjöar att försvinnaFrån Sveriges konsumenter finns lektions materialet

Schyssta kläder

Hållbar konsumtion och konsumentmakt

Besöket på Makerzone

Arbetsgång på Makerzone:

 1. Samling för presentation. 
 2. Genomgång av arbetsuppgiften, att skapa en design i Cricut, genomgång av funktioner i Cricut. och skriva ut trycket samt placera på återbrukat plagg/väska. 
 3. Eleverna får namnskyltar.
 4. Halvklass 1: Skiss av design samt tryck fram till lunch
  Halvklass 2: Arbete med uppgiften “Hållbar design” fram till lunch.
 5. Lunchpaus
 6. Halvklass 1: Skiss av design samt tryck fram till redovisning
  Halvklass 2: Arbete med uppgiften “Hållbar design” fram till redovisning.
 7. Vi återsamlas och presenterar designen.
 8. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering.

  Då alla elever inte kan trycka samtidigt på grund av att det blir för rörigt så kommer vi att dela in klassen i halvklasser. 

  Den ena halvan börjar att arbeta med design och tryck, den andra halvan kommer att arbeta presentationen - Hållbar design som tilldelats i Classroom. Denna uppgift är i huvudsak teoretisk och avslutas med att man gör en stop-motionfilm som lämnas in i Classroom. 

Efter besöket

Eleverna redovisar sina tryck samt sina filmer från arbetet med Hållbar design.

Kommunala skolor: Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzone mail för feedback och återkoppling.

Ur Läroplanen
Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, 
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material (Bd).
 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling (Ge).
 • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv (Sh).
 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker (Sl).
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter (Sl).
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Tk).
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Tk).

Centralt innehåll åk 7-9 som berörs

Bild

Samhällskunskap

Geografi

Slöjd

Teknik

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 9

Bild

Samhällskunskap

Geografi

Slöjd

Teknik