Till navigation Till innehåll (s)
lego

Programmera med Lego

I detta tema arbetar vi med Lego och utmanar barnens skaparglädje. De färdiga konstruktionerna programmerar vi så att de kan utföra olika rörelser och därmed lösa en uppgift. 

Sortera för återvinning 

Barnen kommer att: 

 • Undersöka hur bättre sorteringsmetoder i återvinningsprocessen kan bidra till att minska mängden sopor.
 • Bygga och programmera en enhet som sorterar återvinningsbart material utifrån storlek och form.
 • Presentera och dokumentera den lösning som du har utvecklat.

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Innovation, Konstruktion Algoritm, SARA-modellen (Sekvens – Alternativ – Repetition – Abstraktion).

Material: Lego WeDo 2.0, penna och papper. 

Tidsåtgång: Förberedelse innan besök ca 60 min,  2,5 h på Makerzone samt efterarbete utifrån egen plan min. 

Arbete inför besöket

Innan besöket kan du som lärare visa filmen om Makerzone så att barnen vet hur det ser ut här. 

Film om Makerzone

Till Legolektionen finns det en lärarpresentation som ska användas för att arbeta inför temapasset. Detta förarbete tar ca 60 min men man kan även lägga mer tid på det. 

Lärarpresentation

Tips till dig som pedagog

Här kan du läsa om hur andra arbetat med Lego.

Lego i skolan

Besöket på Makerzone

Arbetsgång på Makerzone:

 1. Samling för presentation och att barnen får namnskyltar.
 2. Repetition av uppdraget som de ska arbeta med på Makerzone.
 3. Genomgång av arbetsuppgiften.
 4. Konstruktion, testning och förbättringsarbete.
 5. Vi återsamlas och delar erfarenheter.
 6. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering.

Arbete efter besöket

Fortsätt att arbeta med hållbarhet på förskolan. Förslag: 

 • Programmera Sphero (fokus programmering).
 • Bygga och konstruera med återanvänt material.
 • Göra en sopsorterare med en Blue Bot.
 • Arbeta med hållbarhet utifrån olika perspektiv (filma med StopMotion, iMovie)

Läroplansmål (Lpfö18)

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.
 • Självständighet och tillit till sin egen förmåga, nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
 • Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.
 • Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.
 • Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.