Till navigation Till innehåll (s)
-

2. F-3 - Bygg en Hållbot

På detta temapass skapar vi en liten lustig robot med hjälp av i huvudsak återvunnet material, en “hållbot”.

Eleverna får använda sin fantasi och i smågrupper genomföra en idégenerering samt därefter bygga och testa sin egen “hållbot”.  Vi tränar på att samarbeta, planera och genomföra med fokus på konstruktion och återbruk.

Eleverna får gärna ta med sig eget återvunnet material, se nedan. 

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Designprocess, programmering.

Material: Återvunnet material, ex.vis pappersrullar, konservburkar, tetra pak, glasspinnar, kartong, frigolit mm samt batterihållare, motorer, ståltråd och verktyg. 

Elevernas vardagsdevice medtages. 

Tidsåtgång: Förberedelse innan besök ca 30 min, 5 h 30 min på Makerzone samt efterarbete ca 40 min. Totaltid ca 6 h 40 min.

Inför besöket

Innan besöket kan du som lärare visa filmen om Makerzone så att eleverna vet hur det ser ut här. 

Makerzone

Diskutera i klassen vad en robot är och kan vara, samt hur robotar kan hjälpa oss människor i olika sammanhang. Bestäm ett eller flera syften med de “hållbots” ni ska göra för att på så vis fokusera idégenereringen som ni ska göra på Makerzone. 

Diskutera med eleverna om vad det innebär att idègenerera och tänka “utanför boxen”. I detta tema lägger vi stor vikt vid att hitta på och testa. Att kanske inte helt lyckas med sin “hållbot” kan också ses som en framgång - vad har man lärt sig som man kan ta med sig till nästa försök?

Som lite inspiration, visa eleverna filmen om städrobotar:

Makeriet - Robotar

Kommunala skolor: Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone för återkoppling och feedback. 

Tips till dig som pedagog

För några bra tips att förmedla till eleverna kring idégenerering se filmen:

Regler för idégenerering

Besöket på Makerzone

 1. Samling för presentation och att eleverna får namnskyltar.
 2. Vi diskuterar vad en robot är.
 3. Genomgång av arbetsuppgiften, Dokumentation sker genom foto och filmklipp i presentationen Bygg en hållbot – Dokumentation och skriv
 4. Avslut genom samling för presentation av några exempel samt reflektioner och utvärdering.

Arbete efter besöket

Låt eleverna reflektera över sina erfarenheter när de skapade och kopplade sina Hållbotar Makerzone  genom använda presentationen från Makerzone.

Kommunala skolor: Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzone för feedback och återkoppling.

Ur läroplanen

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola.
 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.
 • Samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga  

 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material (Bd).
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället (Fy).
 • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv (Sh).
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Tk).
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Tk).

Centralt innehåll F–3 som berörs

Bild

Naturorienterande ämnen

Samhällskunskap

Teknik

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Naturorienterande ämnen

Samhällskunskap