Till navigation Till innehåll (s)
-

13. 7-9 Designa i Augmented Reality

Augmented Reality blandas ofta ihop med VR men är i själva verket något helt annat. När syftet med VR är att dölja den riktiga världen och ersätta den med en fiktiv verklighet så är istället Augmented Reality till för att tillföra något till vår riktiga verklighet. Genom att addera virtuella objekt till din verklighet får du alltså ut mer av vad du ser.

I detta tema bygger vi tillsammans upp en del av ett moment i undervisningen som passar särskilt bra att bygga in i verkligheten. 

Augmented reality (AR) utvecklas ständigt och finns mer och mer runt omkring oss i vår vardag. Vi använder AR för att förstärka en upplevelse eller för att visa hur något ser ut som egentligen inte finns där. 

Eleverna får lära sig hur man på egen hand kan skapa i AR genom att bygga en AR från grunden och beskriva dess funktioner i en filmad redovisning som lämnas in till pedagogen.

Detta tema passar följande områden från läroplanen och du som pedagog väljer utifrån dem: 

 • Biologi / kemi - fotosyntes,  kolets kretslopp, vattnets kretslopp, 
 • Biologi - människokroppen
 • Kemi - Atomer och molekyler
 • Geografi - klimatprocesser (ex.vattnets kretslopp, nederbördstyper, vindsystem)
 • Historia - Flodkulturer, Svarta veckan, Industriella revolutionen, historisk person av central betydelse att knyta fakta till.
 • Svenska, engelska, språk - Korta berättelser med olika stopp som skapar förståelse och inlevelse
 • Matematik

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Augmented reality, grafisk formgivning, bildframställning, ämnesrelaterade begrepp.

Material: iPad, penna, papper, egentillverkade former, figurer, leksaksfigurer Elevernas dator/iPad medtages.

Tidsåtgång: Förberedelse innan besök ca 1 h,  3 h 30 min på Makerzone samt efterarbete ca 1 h. Totaltid ca 5 h 30 min.

Inför besöket

Börja med att se denna kortfilm som beskriver begreppet AR:

Vi förklarar digitala begrepp: Augmented reality?

Se sedan reklamfilmen från Ikea (förklara innan att detta är reklam och att det inte är i syfte att marknadsföra Ikea som den visas) och diskutera sedan:

 • Vilka fördelar finns i vardagen med AR?
 • Vilka AR funktioner känner eleverna till?
 • Vilka funktioner skulle underlätta i skolarbetet?

AR möjligheter - Ikea

 

Förbered besöket genom att eleverna har goda kunskaper inom det område du som pedagog valt, förslagsvis önskar skolan detta tema i samband med att man läser om något av ovanstående områden. 

Vill eleverna skapa specifika modeller / figurer i sin AR-miljö kan detta med fördel göras innan besöket i t.ex. papp eller lera om eleverna vill ha 3D form i sin AR-miljö. 

Bilder går även bra att använda, då är det bra om eleverna vet vilka bilder de vill använda eller att de skapat egna bilder i en ritapp i iPad alternativt Google teckning i Chromebooks. 

Kommunala skolor: Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone, makerzone@edu.sollentuna.se för återkoppling och feedback.

Tips till dig som pedagog

Om du vill läsa mer om hur man kan använda AR i undervisningen innan besöket kan du ladda ner:

Augmented Reality in Education_sv.pages

För Googlemiljön får vi vänta på att Google Expeditions ersätts med en ny liknande funktion så i nuläget kan vi inte erbjuda tips till användare av endast Chromebooks. 

Besöket på Makerzone

Arbetsgång på Makerzone:

 1. Samling och presentation.
 2. Genomgång av arbetsuppgiften samt genomgång av appen som vi använder för att skapa AR samt Keynoteappen. 
 3. Eleverna får namnskyltar.
 4. Arbete med att skapa sin AR-miljö i appen samt andra appar man kan behöva. Filmer kommer att finnas som stöd. 
 5. Skärminspelning av den AR-miljö man byggt upp samt reflektioner i elevpresentationen. 
 6. Vi återsamlas och delar erfarenheter för att sen titta på några exempel av AR-miljöer. 
 7. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering.

Efter besöket

Efter besöket är det bra om alla elever kan redovisa eller lämna in sina presentationer så att du som pedagog kan se resultatet och eventuellt använda för bedömning som en del i arbetsområdet. Fundera på om deras presentationer går att använda igen eller på ett annat sätt koppla till kunskaper de ska ha befäst i slutet av arbetsområdet. 

Kommunala skolor: Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzone mail för feedback och återkoppling.

Ur Läroplanen
Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, 
 • Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga  

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap(Bd).
 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material (Bd)
 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (Bd).
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (Sv).
 • Söka information från olika källor och värdera dessa (Sv).
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Tk).

Centralt innehåll åk 7-9 som berörs

Bild

Svenska

Teknik

Samt de delar som hör till aktuella arbetsområde som valts

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 9

Bild

Svenska

Teknik

Samt de delar som hör till aktuella arbetsområde som valts.