Till navigation Till innehåll (s)
mz

Projekt Drömstaden

När Sollentuna växer måste vi planera och bygga på ett sätt som skyddar miljön och samtidigt är anpassat till ett förändrat klimat. Under läsåret 2023-2024 arbetar elever från olika årskurser i Turebergsskolan, Vaxmoraskolan, Tegelhagens skola deltagit i projektet Drömstaden.

Vad?

  • Projekt Drömstaden – ett samarbete mellan utbildningskontoret, Makerzone och Sollentuna samhällsbyggnadsavdelning.
  • Eleverna får möjlighet att arbeta kreativt med teman inom hållbar stadsplanering och digitalisering, och sedan presentera sina arbeten för kommunens invånare, politiker och tjänstemän.
  • Teman: Varierar beroende på åldersgrupp, med fokus på hållbar stadsplanering, klimatförändringar och grönområden.

Vem?

  • Förskole- och skolelever i alla åldrar, från de äldsta barnen på förskolan till sista året på gymnasiet.

Var?

När?

  • Projektet sträcker sig över läsåret 2023-2024, med en avslutande utställning i juni 2024.

Varför?

  • För att ge eleverna en inblick i hur Sollentuna byggs och göra dem delaktiga i sin egen framtid.
  • För att koppla samman digitalisering och hållbarhet med stadsplanering och skapa en god framtid och ett samhälle vi alla vill leva i.

Låt oss tillsammans skapa Drömstaden där hållbarhet möter framtidens teknologi!

Vi ser fram emot er deltagande och är övertygade om att era bidrag kommer att vara en viktig del av detta spännande projekt.

Anmälan

Anmälan gjordes till Makerzone i ett tidigare utskick och är nu stängd. Om ni vill registrera er, kontakta Makerzone.