Till navigation Till innehåll (s)
-

11. Programmera i Python genom problemlösning i matematik

Eleverna får lära sig grunderna i programspråket Python 3, samtidigt som de arbetar med matematik och problemlösning. Några matematiska områden som kommer beröras är problemlösning, prioriteringsregler, geometri, enhetsomvandling och beräkning med formler.

Detta är ett tema som fungerar som en grundkurs för elever  i programspråket Python 3. Eleverna kommer att få lära sig hur man skriver kod i Python samtidigt som de arbetar med matematik och problemlösning.

Som grundmaterial använder vi uppgifter i olika matematiska svårighetsnivåer från materialet Programmering i matematik - Räkna med kod, Sanoma utbildning. 

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Kod, print, input, int, float, bugg, sträng, variabel, kommando, problemlösning, prioriteringsregler, geometri, enhetsomvandling och beräkning med formler.

Material: Dator och programmet repl.it. Elevernas chromebooks/datorer medtages.

Tidsåtgång: Förberedelse för pedagog innan besök ca 30 min samt förberedelse med elever ca 2 h, 2 h 30 min på Makerzone samt efterarbete ca 1 h. Total tid ca 6 h.

Inför besöket

Du som pedagog (ej för elever), se Skolverkets film i första delen "Att programmera - Del 1 Lär känna".
Att programmera - Del 1 - Lär känna.   

Genomför tillsammans med eleverna

Fundera och diskutera tillsammans genom micro-diskussioner i små grupper som sammanfattas gemensamt efter varje fråga som diskuteras. Dokumentera svaren i valfritt digitalt verktyg.

Vad vet vi? 

 • Vad är programmering? 
 • Vad kan programmeras? 
 • Hur hör matematik och programmering ihop – när kan det vara bra att programmera inom matematiken?

Se filmer tillsammans med eleverna:

Varför behöver vi förstå programmering?   

Vad är en algoritm?   

Möt en kodare   

Tips till dig som pedagog

Om du vill öka och fördjupa dina kunskaper i Python så genomför Skolverkets  webbkurs "Att programmera".  Gör kursen själv eller tillsammans med kollegor.  Inför besöket på Makerzone kan det vara en fördel om du själv gjort del 1 och 2. Det ger dig större förståelse och möjligheter att fortsätta ditt arbete i Python tillsammans med dina elever på skolan. Kika även på lathunden i Pythons syntax som Skolverket publicerat. 

Att programmera - Skolverkets kurs   

Lathund syntax    

Fredrik Frippe Johansson har skapat en lärarhandledning "Python i undervisningen" som också är bra om man vill ha en översikt.

Python i undervisningen.  

Studi har många informativa filmer om Python (kräver inloggning)

Studi  

Besöket på Makerzone

Arbetsgång på Makerzone:

 1. Samling för presentation.
 2. Genomgång av arbetsuppgiften.
 3. Eleverna får namnskyltar.
 4. Logga in på repl.it
 5. Arbete i par med uppgifter i Räkna med kod.
 6. Arbete i par med Aktivitet 1.
 7. Vi återsamlas och presenterar lösningsförslag samt ger varandra feedback.
 8. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering.

Arbete efter besöket

Gör presentation med hjälp av presenationsmallen, Hur förändrar programmering livet för människor och hur påverkar det miljön?

Elevmall - Hur förändrar programmering livet för människor och hur påverkar det miljön?

Kommunala skolor: Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzone mail för feedback och återkoppling.

Fortsätt gärna med fler kapitel i Räkna med kod tillsammans med dina elever. 

Ur läroplanen

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material (Bd).
 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (Tk).
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Tk).
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Tk).
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (Tk).
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid (Tk).

Centralt innehåll som berörs åk 7-9

Matematik

Kunskapskrav för nivå E i sluet av åk 9

Matematik