Till navigation Till innehåll (s)
-

Nu kan skolorna välja nya teman inför läsåret 2021 / 2022

Vi på Makerzone har verkligen arbetat hårt för att få en bredd på vårt utbud av teman och vi känner oss väldigt nöjda med de nya teman som tillkommer inför läsåret 2021 / 2022.

Makerzone läsåret 2021 /2022

Makerzone erbjuder skolklasser möjlighet till lärande genom en kreativ mötesplats med digitalt skapande och programmering som komplement och resurs till undervisningen i klassrumsmiljö.

Syftet med besöket på Makerzone är att skapa en förståelse för dynamiken inom skapandet, innovation, digital utveckling, entreprenörskap och problemlösning väl förankrad i Lgr11. 

Så här fördelas besöken på Makerzone

  • Makerzone kommer att fördela 100 klassbesök under läsåret 2021//2022.

  • Klassbesöken fördelas procentuellt utifrån elevantal mellan Sollentunas alla kommunala och fristående grundskolor. Vi fördelar även ett antal dagar till Rudbecks gymnasium detta läsår.

  • Ett besök på Makerzone omfattar en klass/grupp om max 30 elever.

  • Besöken är kostnadsfria för alla Sollentunas skolor.