Till navigation Till innehåll (s)

Slutbetyg 

Slutbetyg från Komvux kan utfärdas till och med den 1 juli 2021 enligt ett regeringsbeslut 24 april 2020.

Slutbetyg

Möjligheten att utfärda slutbetyg i Komvux förlängs ett år. För att underlätta för de elever som drabbas av eventuella nedstängningar av Komvux på grund av coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från Komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021.

Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning ska totalt omfatta 2350 poäng, varav 600 poäng kärnämnen och 1750 poäng fritt valda kurser. Följande kurser räknas som kärnämnen på komvux: Svenska A och B eller 1 och 2 (alternativt Svenska som andraspråk A och B eller 1 och 2), Engelska A eller 5, Matematik A eller 1a, 1b eller 1c, Samhällskunskap A eller 1b, Naturkunskap A eller 1a1 och Religionskunskap A eller 1.

Planering mot slutbetyg
Har du för avsikt att läsa mot ett slutbetyg på gymnasial nivå och vill få hjälp med att planera eller sammanställa detta, behöver du boka en tid med en vägledare minst en månad innan utfärdandet av ditt slutbetyg. Slutbetyg får utfärdas t.o.m. den 1 juli 2021. Fr.o.m. den 2 juli 2021 är det endast gymnasieexamen som får utfärdas.

Har du ett slutbetyg från ett reducerat program utfärdat efter den 1 januari 2010 eller ett samlat betygsdokument boka ett vägledningssamtal med en studie- och yrkesvägledare omgående.

Skärpta krav från 1 juli 2021
Skolverket har skärpt kraven för dig som har ett slutbetyg eller ett avgångsbetyg men inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet från 1 juli 2021. Följ länken nedan för mer information.

Länkar

Skärpta krav