Till navigation Till innehåll (s)

Rutin för hälsointyg

De elever som påbörjat/påbörjar sina studier (där APL inom Landstinget/Regionen ingår) från och med 2019-01-07 får sitt hälsointyg finansierat av de ingående kommunerna i Vux Norrort.

Vux Norrorts kommuner ersätter inga vaccinationer. Utbildningsanordnaren ansvarar för att eleven får korrekt information om hälsointygen samt vägleder dem till en utfärdare av hälsointyg.

Gällande finansieringen av hälsointygen ska utbildningsanordnaren skicka fakturaunderlag där det framgår vilka elever som är beviljade av kommunen och antagna av skolan för att gå en utbildning där APL ingår.

Om fakturaunderlag saknas kommer utbildningsanordnaren inte få ersättning av kommunen.