Till navigation Till innehåll (s)

Rutin för hälsointyg

De elever som påbörjat/påbörjar sina studier (där APL inom Landstinget ingår) från och med 2019-01-07 får sitt hälsointyg finansierat av de ingående kommunerna i Vux Norrort; till högst en summa av 500kr per elev.
Vux Norrorts kommuner ersätter inga vaccinationer. Utbildningsanordnaren ansvarar för att eleven får korrekt information om hälsointygen samt vägleder dem till en utförare av hälsointyg.

Gällande finansieringen av hälsointygen ska utbildningsanordnaren till varje kursstart inkomma med en lista över de elever som är beviljade av kommunen och antagna av skolan för att gå en utbildning där APL inom Landstinget ingår.
Denna lista skickas till den kommun eleven är folkbokförd i. Om listan uteblir kommer utbildningsanordnaren inte få ersättning av kommunen.

Fakturering sker kvartalsvis till kommunen där kopia på kvitto samt information om vilken elev det gäller. Det ska även framgå av kvittot att det gäller aktuellt hälsointyg.