Till navigation Till innehåll (s)

För anordnare

Här finns information från Vuxenutbildningen Kunskapsparken i Sollentuna kommun för dig som arbetar på en skola som är auktoriserad inom Vux Norrort.

Beställ inloggning till Sollentunas Alvis för personal på skolan

  • Rektor på skolan mailar till administratör Evangelos Nakas på Kunskapsparken, evangelos.nakas@sollentuna.se
  • Fungerar inte ditt lösenord i Alvis, kan du få ett nytt via Alvis. Går inte det så maila till Evangelos Nakas så hjälper han dig.

Beställ inloggning till Google Drive för personal på skolan

  • Rektor på skolan mailar till vuxenutbildningen i Upplands Väsby, vux@upplandsvasby.se

Vux Norrorts Admninistrativa handbok, Avtalshandlingar för Vux Norrorts auktorisation och övrig information.

  • Du hittar detta på Google Drive under mappen Alla access.

Nya kontaktuppgifter/uppdateringar av personal till din skola

  • Kontaktuppgifter för samtliga skolor hittar du på Google Drive under mappen Vux Norrort alla access. Där ska du själv uppdatera och skriva in uppgifter på ny personal på din skola.