Till navigation Till innehåll (s)

För anordnare

Här finns information från Sollentuna kommun/Kunskapsparken för dig som arbetar på en skola som är auktoriserad inom Vux Norrort.

Den här sidan är till för dig som har auktorisation och levererar vuxenutbildning till Sollentuna kommun inom Vux Norrort.

Sollentunas webbadresser till Alvis. Alvis är ett webbaserat IT-stöd utvecklat för alla former av vuxenutbildning.

Beställ inloggning till Sollentunas Alvis för personal på skolan

  • Rektor på skolan mailar till administratör Evangelos Nakas på Kunskapsparken, evangelos.nakas@sollentuna.se
  • Fungerar inte ditt lösenord i Alvis, kan du få ett nytt via Alvis. Går inte det så maila till Evangelos Nakas så hjälper han dig.

Beställ inloggning till Google Drive för personal på skolan

  • Rektor på skolan mailar till vuxenutbildningen i Upplands Väsby, vux@upplandsvasby.se

Vux Norrorts Admninistrativa handbok, Avtalshandlingar för Vux Norrorts auktorisation och övrig information.

  • Du hittar detta på Google Drive under mappen Alla access.

Nya kontaktuppgifter/uppdateringar av personal till din skola

  • Kontaktuppgifter för samtliga skolor hittar du på Google Drive under mappen Vux Norrort alla access. Där ska du själv uppdatera och skriva in uppgifter på ny personal på din skola.