Till navigation Till innehåll (s)

Frågor och svar 

Här kan du läsa frågor och svar om vuxenutbildningen

Vem får studera på Komvux?

Du ska vara folkbokförd i Sollentuna kommun. Du ska vara minst 20 år, eller ha gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet. Du som saknar dessa dokument får studera på Komvux från och med juli månad det år du fyller 20 år.

Komvux är till för dig som behöver läsa in grundskolan eller gymnasiet, och för dig som behöver komplettera dina betyg för att ansöka till universitet, högskola eller yrkeshögskola.

För att studera på sfi måste du vara minst 16 år, ha personnummer från Skatteverket och vara folkbokförd i Sollentuna kommun eller vara EU/EES medborgare och bo i Sollentuna kommun.

Vad är Komvux?
Den kommunala vuxenutbildningen omfattar svenska för invandrare, grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning. Den är till för dig som behöver komplettera din utbildning.

Fram till dess man fyllt 20 år har man rätt att påbörja en utbildning i gymnasieskolan. Därefter finns möjligheter till olika former av kommunal vuxenutbildning. Det finns dels grundläggande vuxenutbildning som motsvarar grundskolans nivå och dels gymnasial vuxenutbildning som motsvarar gymnasieskolans kurser. Till vuxenutbildningen hör också Lärvux (utbildning för de med intellektuell funktionsnedsättning eller med förvärvad hjärnskada).

Grundläggande vuxenutbildning (motsvarar den nioåriga grundskolan)

  • Grundläggande vuxenutbildning ska ge kunskaper som utgör en grund för samhällsliv, yrkesliv och fortsatta studier. De förkunskaper du har bestämmer på vilken nivå studierna ska påbörjas. Studierna avslutas sedan när de individuella utbildningsmålen har uppnåtts. Du väljer själv studietakt, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete eller praktik.

Gymnasial vuxenutbildning (motsvarar gymnasieskolan för ungdomar)

  • Den gymnasiala vuxenutbildningen följer samma läroplan och ämnesplaner som gymnasieskolan för ungdomar. Vuxenutbildningen är likvärdig med utbildningen i ungdomsgymnasiet, men inte identisk. Tyngdpunkten i kurserna och dess innehåll och omfattning kan skilja sig från ungdomsgymnasiets kurser. Studietakten och antalet kurser liksom kombinationen av dessa (om du läser flera kurser) bestämmer du själv.
     

Hur bokar jag ett vägledningssamtal?
Om du redan studerar på någon av våra skolor, ska du i första hand vända dig till din skolas studie- och yrkesvägledare. Boka ett vägledningssamtal på Kunskapsparken 

Hur får jag mina betyg?
Logga in på ditt konto på webbansökan och beställ under fliken beställningar. Om du ska utfärda ett slutbetyg/gymnasieexamen kontakta Kunskapsparken. Vi kan inte skicka betyg via mejl pga GDPR. Beräkna en handläggningstid på upp till 10 arbetsdagar.

Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Nej, du får inte läsa om en kurs som du redan har ett godkänt betyg i. För dig som redan har kunskaper i en kurs eller vill höja godkända betyg anordnas prövningar.

Hur långa är kurserna?
Kurstiderna varierar beroende på utbildning.

Hur ansöker jag till en kurs?
Om du vill anmäla dig till en kurs skapar du först ett konto i webbansökan för att sedan göra en ansökan. Webbansökan hittar du längst ner på den här sidan.

När kommer beskedet?
När får jag veta om jag fått plats på kursen eller utbildningen jag har sökt? Kallelse skickas från sökt skola cirka en till två veckar före kursstart. Om du inte har fått plats får du besked om det av Kunskapsparken i Sollentuna.

Startar alltid kurserna?
Kurserna startar endast vid tillräckligt stort deltagarantal.

Finns det platsgaranti?
På gymnasial nivå finns det ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns ekonomiska resurser för görs ett urval. De med kort tidigare utbildning har företräde framför de med längre enligt förordningen om kommunal vuxenutbildning.

Kan jag studera i Sollentuna kommun om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i en annan kommun än Sollentuna kommun och vill studera på någon av våra skolor, måste du skriva ut din ansökan du gjort hos Sollentuna kommun och skicka den till vuxenutbildningen i din hemkommun tillsammans med dina betygskopior. Motivera i ansökan varför du vill studera i Sollentuna kommun. Söker du en yrkesutbildning och är arbetslös, bifoga ett intyg från Arbetsförmedlingen som intygar att du är arbetslös. Det är din hemkommun som bestämmer om du får eller inte får läsa de kurser du sökt.

Om jag bor i Sollentuna kommun kan jag studera i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i Sollentuna kommun och vill läsa en kurs i en annan kommun, måste du fylla i en ansökan i den kommun du vill studera i. Motivera i ansökan varför du vill studera i den andra kommunen. Skicka sen ansökan och betygskopior till oss på Kunskapsparken i Sollentuna. Vi bestämmer om du får eller inte får läsa de kurser du sökt. Söker du en yrkesutbildning och är arbetslös, bifoga ett intyg från Arbetsförmedlingen som intygar att du är arbetslös.

Finns det hjälp för mig som har gamla kunskaper i matematik?
För att underlätta för dig som vill studera matematik och har förkunskaper grundade på de gamla kurserna (matematik A-E) eller behöver fräscha upp dina kunskaper, har det tagits fram orienteringskurser, som är ett tillval till de ordinarie kurserna i matematik. De är tänkta att täcka de "kunskapsluckor" som eventuellt kan finnas, eftersom innehållet i de gamla och nya kurserna till viss del skiljer sig åt.

Vad är studiestödspoäng?
Varje kurs har ett antal gymnasiepoäng eller verksamhetspoäng. Poängen visar kursens omfattning och ligger till grund för beräkningen av studiemedel.

Länkar

Webbansökan