Till navigation Till innehåll (s)

Gymnasieexamen

Du kan läsa till högskoleförberedande eller yrkesförberedande gymnasieexamen

Högskoleförberedande gymnasieexamen
En gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom Komvux kan utfärdas för den som har betyg på kurser som omfattar 2400 gymnasiepoäng.

Nya regler som börjar gälla från 1 juli 2021

En högskoleförberedande examen ska innehålla godkända betyg i kurserna svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1a, 1b eller 1c och gymnasiearbetet. Den ska även innehålla betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap, samt i matematik i samma omfattning (framgår av bilaga 3 till skollagen) som det högskoleförberedande program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar.

Betyg i naturkunskap får ersättas med betyg på kurser i biologi, fysik och kemi.  Kursen Idrott och hälsa 1 får inte ingå i en examen från vuxenutbildningen.

Yrkesförberedande gymnasiexamen
En gymnasieexamen i form av en yrkesförberedande examen kan utfärdas för den som har betyg i kurser som omfattar 2400 gymnasiepoäng och godkända betyg i kurserna svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1a och gymnasiearbetet. Den ska även innehålla betyg på en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap samt betyg som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. Kursen Idrott och hälsa 1 får inte ingå i en examen från vuxenutbildningen.

Meritvärde (betygssnitt + meritpoäng)
På antagning.se kan du läsa om hur du räknar ut ditt meritvärde d.v.s. ditt jämförelsetal (betygssnitt) + eventuella meritpoäng. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt ursprungliga betygsvärde. Dessa poäng kan du få genom att läsa vissa kurser i engelska, matematik och moderna språk från en viss nivå.

Tänker du läsa mot en gymnasieexamen behöver du boka en tid för studievägledning för att planera och sammanställa detta. Du behöver boka en tid med en studievägledare minst en månad innan utfärdande av din gymnasieexamen. Tänk på att skolan har 30 dagar på sig att registrera kursbetyg och skicka betygskatalog efter avslutad kurs.

Länkar

Antagning.se - Gymnasieexamen från komvux