Till navigation Till innehåll (s)

Jag är intresserad av studieekonomi

När jag funderar på min ekonomi medan jag studerar.

Studiemedel

CSN

Film från CSN om hur man ansöker

Film

Checklista som stöd vid min ansökan

Studiestartsstöd, se om jag tillhör målgruppen. Ansöks med ansvarig studie- och yrkesvägledare på Kunskapsprken.

Studiestartsstöd