Till navigation Till innehåll (s)

Jag är intresserad av studieekonomi

När jag funderar på min ekonomi medan jag studerar.

Du måste själv ansöka till CSN.
Vuxenutbildningen Kunskapsparken hjälper inte till att göra din ansökan.

Ansök till CSN om du studerar på Komvux i Sollentuna kommun

Film om hur du ansöker till CSN

Film om studieomfattning, poäng och studiefart när du studerar 

Checklista som stöd vid min ansökan

Studiestartsstöd, se om jag tillhör målgruppen. Ansök med ansvarig studie- och yrkesvägledare på Kunskapsparken.

Studiestartsstöd

Omställningsstudiestöd

Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden.
Det är CSN som har hand om omställnings­studiestödet.

Omställningsstudiestöd