Till navigation Till innehåll (s)

Samhällsorientering

Är du ny i Sverige? Då kan du ha rätt till samhällsorientering. Det är en kurs som ger dig kunskap om hur det svenska samhället fungerar och om dina rättigheter och skyldigheter.

Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan väl. Du får lyssna, fråga och diskutera. Samhällsorienteringen är gratis!

I kursen i samhällsorientering lär du dig mer om hur man söker arbete i Sverige, olika sätt att se på barnuppfostran och att hitta rätt i hälso- och sjukvården med mera.

Vem har rätt till samhällsorientering?

  • Du som varit folkbokförd i en kommun i högst tre år.
  • Du som kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz.
  • Du som har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning.
  • Du som är mellan 18 och 65 år.

Kursen är även för dig som deltar i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen. Du vänder dig till din handläggare på Arbetsförmedlingen för att anmälas till kursen.

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län
Centrum för samhällsorientering i Stockholmslän (CSO) är ett samordningskansli som planerar kurserna i samhällsorientering i länet. Se filmen om samhällsorientering som finns på 10 olika språk: arabiska, engelska, persiska, ryska, somaliska, spanska, svenska, thailändska, tigrinja och turkiska. Du hittar filmerna på den flerspråkiga webbplatsen nyistockholm.se.

Anmälan till samhällsorientering
Du kan anmäla dig genom att kontakta Vuxenutbildningen Kunskapsparken
Telefon: 08-579 220 01
E-post: kunskapsparken@sollentuna.se

Länkar

Film om Samhällsorientering på flera språk

Ny i Stockholm