Till navigation Till innehåll (s)

Villkor för bokning och betalning

När du registrerar konto hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och kursbokning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig.

Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

Köpprocessen

Om du under köpprocessen ångrar några kurser du valt trycker du på "Ta bort" i din kundvagn och kursen tas då bort. Du har möjlighet att korrigera de val du gjort tills du har bekräftat betalningen antingen via kort eller faktura. Efter att ditt köp har genomförts på våra betalpartners hemsidor dirigeras du automatiskt till en sida med titeln "Orderbekräftelse". Skriv ut denna sida som kvitto.

Bokningsbekräftelse

När du bokar din plats får du en bekräftelse till din angivna e-postadress med information om plats, tid, dag och lärare. Har du inte fått en bekräftelse via e-post, var vänlig kontakta kulturskolan.

Betalningsvillkor faktura

Fakturering av elevavgift för Sollentuna kulturskola sker med 30 dagars betalningsvillkor. Fakturan skickas hem i början av oktober för höstens kurser och i mars för vårens kurser. Definitiv bekräftelse av deltagande i kursen sker genom att köpprocessen i Studyalong genomförs och faktura väljs som betalningsmetod. 
Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin.

Betalningsvillkor kortköp

Definitiv bekräftelse av att man ska delta i kursen sker genom att kortbetalningen genomförs och transaktionen registrerats. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du slutar under pågående termin.

Ångerrätt

Din ångerrätt gäller under 14 dagar. Ångerrätten börjar löpa den dag då köpet genomförs.
 Meddela kulturskolan via e-post, kontaktcenter@sollentuna.se eller via brev, Sollentuna Kulturskola, Rudbecks väg 143 E, 192 51 Sollentuna. Märk kuvertet med Ångerrätt. I meddelandet till oss måste det tydligt framgå att du ångrar dig.
 Vänligen observera att du har inte ångerrätt om kursen påbörjats inom 14 dagar från genomfört köp.

Sjukdom eller skada

Vid sjukdom/skada kan platsen sägas upp och avgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg. Läkarintyget skickas till kulturskolan via brev eller e-post. Adresser, se ovan.

Inställd kurs eller ändrad tid för kurs

Kulturskolan kan tvingas ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du betalat. Om kursstarten skjuts upp mer än två veckor har du rätt att avboka kursen och få tillbaka kursavgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra dag för kursen och du inte längre kan delta.

Vi garanterar 26 lektioner

Kulturskolan garanterar 26 lektionstillfällen under ett läsår. En konsert, föreställning och gemensam träff som exempelvis att öva tillsammans i grupp räknas också som ett lektionstillfälle precis som den ordinarie lektionen. Hösten brukar rymma runt 12 lektionstillfällen och våren runt 14 lektionstillfällen.

Inställda lektioner

Vi försöker alltid i första hand att sätta in vikarie om våra lärare blir sjuka. Om vi inte lyckas få tag i någon vikarie tvingas vi att ställa in lektioner. Inställda lektioner meddelas via sms eller e-post.

Vill du fortsätta på din kurs även nästa termin?

Du får info via mail från kulturskolans lärare innan terminens slut där det finns instruktioner hur du bokar om din plats till nästa termin.

Uppsägning av plats

Vid avbokning fram till två veckor innan kursen startar återbetalas kursavgiften.
Vid avbokning senare än två veckor innan kursen startar, samt vid avhopp efter att kursen har startat betalas inga pengar tillbaka.

Kontakt för uppsägning

Robert Säll, robert.sall@sollentuna.se

Rabatt

För familjer med tre barn i kulturskolan gäller en avgiftsreducering motsvarande en avgift (gäller ej instrumenthyra).