Till navigation Till innehåll (s)

Terminsavgifter 

Från hösten 2020 höjer kultur- och fritidsnämnden kulturskolans avgifter med 10%. De nya priserna syns i prislistan nedan, liksom villkor för bokning och betalning.

Avgifter

Instrumentalundervisning och sång
Suzukiundervisning
Barnens musikvärld
Kör

1 210 kr
2420 kr
770 kr
550 kr

Instrumenthyra

600 kr

Academy of pop & rock

1 210 kr

Musikproduktion

1 210 kr

Fördjupningslinje musik, huvud- och biinstrument samt musikteori

Endast musikteori

2 420 kr

990 kr

Orkesterskola (ungdomsorkester och instrumentallektion)
Endast ungdomsorkester

2 000 kr

900 kr

Bild & form

1 210 kr

Dans 1 ggr/vecka
Dans 2 ggr/vecka
Dans 3 ggr/vecka

990 kr
1 760 kr
2 530 kr

Barndans

770 kr

Vuxendans

2 530 kr

Drama/Teater, 50-60 minuter

1 210 kr

Drama/Teater/Musikal, 90 minuter

1 760 kr

Dramalek, 40 minuter 

770 kr

Villkor för bokning och betalning