Till navigation Till innehåll (s)

Suzukimetoden för fiol 

Förälder och barn spelar tillsammans med lekfullheten och glädjen i fokus. Kursen riktar sig till barn från 4 år.

Sök lediga tider i vår kurskatalog

Eleverna lär sig spela genom att lyssna och härma. Kursen består av en individuell lektion varje vecka och en grupplektion varannan vecka. Föräldern är alltid med som stöd, och samarbetar med läraren.

Föräldrakurs innan undervisningsstart

En förälder per barn deltar i en introduktionskurs där du får lära dig grunderna. Du får lära dig grunderna i metoden för att kunna stödja ditt barn på bästa sätt när undervisningen startar.

Kursmaterial och instrument

Det tillkommer kursmaterial med CD-skiva. Kulturskolan hyr ut barn- och vuxenfioler för 600 kronor per termin. Föräldrar hyr en vuxenfiol och behåller den framförallt första terminen.

Mer om suzukimetoden

Metoden är grundad av Dr. Shinichi Suzuki (1898-1998) i Japan. Den är spridd över hela världen och utövas på många instrument. Suzuki, som själv var violinist, upptäckte hur barn lär sig tala sitt modersmål genom att lyssna, härma och repetera. Suzuki kallade metoden för “modersmålsmetoden” och menade att alla kan lära sig ett instrument så som de lär sig sitt modersmål. Suzukimetoden är inte menad att ta fram professionella musiker även om den är positiv för barn med musikalisk talang. I metoden används musiken som ett medel för att stärka och utveckla barnets personlighet.