Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Lekfullt lärande 

I Suzukimetoden spelar barn och förälder tillsammans med lekfullhet och glädje i fokus. Föräldern är alltid med som stöd, och samarbetar med läraren. Kursen riktar sig till barn från 4 år.

Ta den unika chansen att själv få lära dig det instrumentet ditt barn kommer spela!
Nu finns några lediga platser i Suzukifiol. Suzukiundervisning innebär en start vid 4-5 års ålder och med en aktiv spelande förälder. Både individuell lektion och grupplektion ingår. Kursen startar med en inspirerande föräldrakurs då man själv, som förälder får en lekfull grundkurs i fiol och metodik. Instrument finns att hyra.
 

I suzukiundervisningen lär sig eleverna spela genom att lyssna och härma. Att spela mycket tillsammans är därför en viktig och utvecklande del i denna undervisningKursen består av en individuell lektion varje vecka och en grupplektion varannan vecka. Föräldern är alltid med som stöd, och samarbetar med läraren.

Varmt välkommen att boka plats!

Sök lediga tider för Suzukifiol i kulturskolans kurskatalog

Föräldrakurs innan undervisningsstart

En förälder per barn deltar i en introduktionskurs där du får lära dig grunderna. Du får lära dig grunderna i metoden för att kunna stödja ditt barn på bästa sätt när undervisningen startar. När föräldrakursen är avslutad har du också lärt dig spela några små musikstycken.

Kursmaterial och instrument

Det tillkommer kursmaterial med CD-skiva. 
Kulturskolan hyr ut både barn- och vuxenfioler för 600 kronor per termin. Första spelåret kan man hyra både vuxenfiol och barnfiol men betala enbart en hyra.

Mer om suzukimetoden

Metoden är grundad av Dr. Shinichi Suzuki (1898-1998) i Japan. Den är spridd över hela världen och utövas på många instrument. Suzuki, som själv var violinist, upptäckte hur barn lär sig tala sitt modersmål genom att lyssna, härma och repetera. Suzuki kallade metoden för “modersmålsmetoden” och menade att alla kan lära sig ett instrument så som de lär sig sitt modersmål. I metoden används musiken som ett medel för att stärka och utveckla barnets personlighet.