Till navigation Till innehåll (s)

Suzukimetoden för fiol - ett lekfullt lärande

I Suzukimetoden spelar barn och förälder tillsammans med lekfullhet och glädje i fokus. Föräldern är alltid med som stöd, och samarbetar med läraren. Kursen riktar sig till barn från 4 år.

Film om Suzukimetoden på Youtube

Ta den unika chansen att själv få lära dig det instrument som ditt barn kommer spela! Ett härligt sätt att dela spelglädjen tillsammans.

Suzukimetoden är en välfungerande och lekfull metod. Glädje och lust är i fokus! Eftersom barnen är små är du som förälder ett naturligt stöd. Du är aktivt delaktig både genom att spela med ditt barn och att stödja med praktiska saker. Du och ditt barn delar hela tiden spelglädje och utmaningar med andra barn och föräldrar genom de regelbundna grupplektionerna.

Kursen riktar sig till barn med start från cirka 4 år.

Att spela med hjälp av suzukimetoden innebär att eleven har både individuell lektion och grupplektion regelbundet. Oftast vid två olika dagar i veckan.  Metoden går ut på att barnet lär sig spela genom att lyssna, härma och repetera. Musiken introduceras utan noter vilket i praktiken innebär att eleven istället lyssnar på musikstycken som ska läras in. Noter lärs in så fort barnet är redo.

Att spela mycket tillsammans med andra barn är en viktig och utvecklande del i denna undervisning. Även regelbundna små konserter är viktiga inslag.

Suzukifiolkursen inleds med en Föräldrakurs då du själv, som förälder får en kort och inspirerande grundkurs i fiol och suzukimetodik.

Kursen hålls i grupp tillsammans med andra föräldrar. Ingen förkunskap krävs.

Fioler till vuxen och barn finns att hyra på Kulturskolan. Instrumenten finns tillgängliga vid första kurstillfället.

Varmt välkommen att boka plats!

Sök lediga tider för Suzukifiol i kulturskolans kurskatalog

Föräldrakurs innan undervisningsstart

Suzukifiolkursen inleds med en Föräldrakurs. Kursen är max 60 min per gång och hålls på tisdagskvällar under 5 veckor. Först därefter inleds kursen för ditt barn.

Kursmaterial och instrument

Det tillkommer kursmaterial med CD-skiva.
Kulturskolan har bra instrument och hyr ut både barn- och vuxenfioler för 600 kronor per termin. Första spelåret erhålls en hyresrabatt. Ni får då hyra både vuxenfiol och barnfiol till priset av en hyra.
 

Mer om suzukimetoden

Metoden är grundad av Dr. Shinichi Suzuki (1898-1998) i Japan. Den är spridd över hela världen och utövas på många instrument. Suzuki, som själv var violinist, observerade hur barn lär sig tala sitt modersmål genom att lyssna, härma och repetera. Dr. Suzuki överförde denna inlärningsmetod genom att tillämpa det på musikinlärning och metoden kom därför att kallas “modersmålsmetoden”. Dr. Suzuki utvecklade ett metodiskt sätt att lära sig stråktekniken genom sitt nu välkända samlade notmaterial. Han menade att alla kan lära sig ett instrument. I metoden används musiken i första hand som ett medel för att stärka och utveckla barnets personlighet. Metoden har ett väl underbyggt metodiskt upplägg utvecklat av Dr.Suzuki som lägger en god grund för den som vill sträva att utvecklas på högre nivå.