Till navigation Till innehåll (s)

Praktisk information

När du är elev hos oss kommer du till kulturskolan varje vecka och har lektioner med din lärare. Undervisningen sker både i små och stora grupper samt enskilt. Du kan vara elev på kulturskolan till det år du fyller 21*.

Obs! Kulturskolan kan endast ta emot elever med minst en vårdnadshavare skriven i Sollentuna kommun**.

Utöver dina lektioner får du möjlighet att medverka i olika föreställningar och utställningar. Det kan vara allt från mindre uppspel till stora shower. Det är en stor och viktig del av verksamheten.

I början av terminen får alla elever en terminsplan av sin lärare med information om lektionstillfällen, föreställningar och lediga dagar. Eleverna erbjuds minst 26 tillfällen per läsår (två terminer). Det kan vara lektioner, workshops, konserter, specialveckor med mera.

*I undantagsfall kan elever äldre än 21 år delta i undervisning. Detta framgår i kurskatalogen

**Inom samarbetet "Kulturskola över kommungränser" finns möjlighet för elever boende i Täby eller Vallentuna att delta i Sollentuna kulturskolas kurser. För mer info kontakta robert.sall@sollentuna.se