Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Praktisk information 

Du kommer till oss på kulturskolan varje vecka och har lektioner med din lärare. Undervisningen sker både i små och stora grupper och enskilt.

Utöver dina lektioner får du möjlighet att medverka i olika föreställningar och utställningar. Det kan allt från vara mindre uppspel till stora shower. Det är en stor och viktig del av verksamheten.

I början av terminen får alla elever en terminsplan av sin lärare med information om lektionstillfällen, föreställningar och lediga dagar. Eleverna erbjuds minst 26 tillfällen per läsår (två terminer). Det kan vara lektioner, workshops, konserter, specialveckor med mera.