Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kulturskolan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Kontaktcenter tar emot dina ärenden.
Telefon: 08-579 210 00
Måndag till torsdag kl 8-17, samt fredag kl 10-17.
kontaktcenter@sollentuna.se

Välkommen till kulturskolan! Vi erbjuder verksamhet för barn och unga mellan 3-21 år i musik, dans, teater, bild och skrivande. Verksamheten bedrivs huvudsakligen på Rudbecks väg 143 D-F, men också i skolor runt om i kommunen.

Höstens undervisning,

den undervisning som äger rum på kulturskolan på Rudbecks väg 143 måste dessvärre skjutas upp en vecka och startar måndagen den 5 september (vecka 36). Den undervisning som bedrivs i grundskolor eller på andra ställen (Edsberg, Rotebro m fl ställen) startar som planerat, måndagen den 29 augusti (vecka 35). Anledningen till den förskjutna starten i kulturskolan på Rudbecks väg hänger samman med förseningar kring ombyggnationen vilket vi beklagar.

Nya pianolärare

Vi är glada att kunna presentera två nya lärare i piano, Claes Hässlemark och Victoria Rosenlind. Båda undervisar piano-i-grupp om 5-8 elever. Victoria tar över Kerstin Larssons elever på fredagar. Claes undervisar måndag till torsdag och har också individuell undervisning. Vicitoria är en helt ny bekantskap för våra elever, medan Claes började förra terminen.


Vill du vara med i Sollentuna Symfoniorkester?

Orkestern har från starten 2013 vuxit från 40 till dagens 60 medlemmar bestående av elever, lärare och amatörmusiker i kommunen. Nästa år 2017 firar kulturskolan 70 år och till det jubileumsåret vill vi växa ytterligare. Anmäl intresse till dirigent Fredrik Torgnysson, frtor_s@edu.sollentuna.se


Läs gärna denna information innan du anmäler dig - gäller all undervisning

Du måste vara folkbokförd i Sollentuna kommun för att få gå i kulturskolan. Om du deltar i en verksamhet men flyttar från kommunen under terminens gång behåller du din plats terminen ut.

Kulturskolan garanterar 26 undervisningstillfällen under ett läsår, oftast runt 12 tillfällen under hösten och runt 14 gånger under våren. Uppvisningar, konserter och andra evenemang räknas in i dessa tillfällen. När eleven blivit antagen och eleven/målsman accepterar lektionstid och plats är eleven/målsman betalningsansvarig för hela terminen. Detta gäller oavsett om eleven uteblir från hela terminen eller uteblir från enstaka lektionstillfällen.

Notera också att avanmälan är obligatorisk när eleven slutar i kulturskolan. Det räcker alltså inte med att informera enbart läraren om att elev avslutar sin medverkan. Kulturskolans kansli behöver få en skriftlig bekräftelse på detta. Om ingen avanmälan sker har eleven kvar sin plats. Ej uppsagd plats debiteras. Avanmälan kan ske här nedan. Om du säger upp din plats eller vill byta ämne ska det ske senast 15 december inför våren och 15 maj inför hösten.

Fakturering sker två gånger per läsår (mars och oktober). Terminsavgifter