Till navigation Till innehåll (s)

Trygghet och studiero

Varje elev ska känna sig trygg, trivas och ha arbetsro på Edsbergsskolan. Våra ordningsregler förnyas varje år. Vi har tagit fram särskilda policyer för mobiltelefoner och tobak.

 • Vi visar alla respekt och hänsyn.
 • Vi kommer i tid till lektionerna.
 • Vi tar med arbetsmaterial till lektionerna.
 • Vi äter och dricker inte på lektionerna, om inte läraren tillåter detta vid speciella tillfällen. (Vatten är tillåtet i flaska, tuggummi är ej tillåtet).
 • Vi har förbud mot att inneha och förtära energidryck på skolan.
 • Mobiltelefoner skall hanteras enligt vår mobilpolicy.
 • Mobiltelefoner och/eller kameror får ej förekomma i skolans omklädningsrum. 
 • Vi är rädda om skolans miljö och skolans material.
 • Rökning och snusning är enligt lag förbjudet för barn och ungdomar och förbudet gäller även under skoltid. 
 • Ytterkläder får ej tas med till lektioner i trä- och metallslöjd, no-laboration, hem- och konsumentkunskap och teknik. 
 • Vi kastar inte snö. 
 • Skolan är nöt- och parfymfri.

Du är viktig

Du som vårdnadshavare är viktig för att ditt barn ska lyckas bra i skolan. Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö och förutsättningar för att ditt barn ska lära sig och utvecklas.

Du är viktig