Till navigation Till innehåll (s)

Anpassade grundskolan

Anpassade grundskolan är till för elever som inte klarar kriterierna för grundskolan. Detta på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller svår hjärnskada.

På Edsbergsskolan går elever i den anpassade grundskolan i årskurs 7-9. Vi är uppdelade i tre grupper som utgår från elevernas behov. Här jobbar specialpedagog, lärare och assistenter i nära samarbete kring eleverna. 

Vill ni besöka skolan och se verksamheten? Kontakta vår specialpedagog som även är arbetslagsledare här.

Läs mer om den anpassade grundskolan och hur du ansöker om plats.

Anpassade grundskolan i Sollentuna