Till navigation Till innehåll (s)
Edsbergsskolan, Sollentuna

Så här arbetar vi

Vi strävar alltid efter en inkluderande miljö där våra elever får det stöd och den stimulans de har rätt till. Vår dedikerade personalgrupp är välutbildad med hög ämnesbehörighet och många anställda har arbetat i flera år på skolan.

Vårt fokus är att utveckla akademiska färdigheter samtidigt som våra elever förbereds för samhällets alla utmaningar som väntar dem. Vi tror på varje elevs potential och ser fram emot att vara en positiv kraft i deras utbildningsresa mot vuxenlivet.

Elevrådet 

Vi har ett väl fungerande elevråd och föräldraråd som träffas regelbundet. Elevrådet består av en representant från varje klass som samlas varje månad. Föräldrarådet träffas två gånger per termin.

Ordföranden deltar på rådet för vårdnadshavare då det senaste protokollet från elevrådet tas upp. 

Inom elevrådet finns även elevskyddsombud. Dessa arbetar tillsammans med personalens skyddsombud kring frågor om skolans fysiska och psykiska arbetsmiljö.

Matråd

Inom elevrådet finns ett matråd. Matrådet träffar restaurangchefen och kocken några gånger/ termin och då förs elevernas åsikter om maten fram. 

Föräldraråd

Rådets är ett forum för samråd, information och påverkan. Rektor sammankallar till möten två gånger per termin. Här förs en dialog mellan vårdnadshavare och skolledning. Rådet är rådgivande och ett forum för diskussion  Föräldrarådet anordnar också aktiviteter.