Till navigation Till innehåll (s)

Hälsa och miljö

Ett av våra fokusområden är hållbarhet. Vi arbetar för att öka elevernas rörelse och fysisk aktivitet för en hållbar livsstil.

Hållbarhet i skolan handlar både om rörelse och fysisk aktivitet och om skolans påverkan på natur och miljö. Vi vill också att skolan ska vara en god arbetsmiljö för både elever och lärare.

Skolan har flera lekytor och konstgräsplaner på skolgården som inbjuder till mycket aktivitet.

I det här arbetet ingår också att öka elevernas medvetenhet om hur vår konsumtion och våra val påverkar vår miljö. Lokalt och globalt.