Till navigation Till innehåll (s)

Elevhälsan

Elevhälsan arbetar främst förebyggande. De erbjuda olika former av stöd och hjälp till eleverna. Det medicinska arbetet är en del av elevhälsan. Men fokus ligger på utbildning, arbetsmiljö och välbefinnande.

På alla kommunala skolor finns ett team av skolsköterska, kurator och specialpedagog. De arbetar tillsammans för att eleverna ska få den hjälp och stöd de behöver.

Utöver detta finns det även centralt placerade skolläkare och psykologer som har flera skolor som sitt ansvarsområde.

Elevhälsan på Edsbergsskolan bestående av specialpedagoger, speciallärare, kurator, skolsköterska, skolläkare, studie- och yrkesvägledare, och skolpsykolog.

Elevhälsan

Råd till dig som är orolig för ditt barn

Utöver skolans elevhälsa kan du som förälder vända dig till Saga Sollentuna. Där finns det information och råd om ni har någon slags oro kring ditt barn.

Saga Sollentuna

Stödgrupper för dig som förälder

Att vara förälder kan ibland vara svårt. I Sollentuna finns det föräldrastöd. Föräldrastödet erbjuds av socialkontoret och är gratis.

Föräldrastöd