Till navigation Till innehåll (s)

Förberedelseklass

Edsbergsskolan har en förberedelseklass

Vi tar emot elever i åk 7-9 och jobbar mycket med språkinlärning enligt STL. Eleverna integreras så fort det är möjligt i ordinarie undervisning och har på så vis också en tillhörighet i ordinarie klasser.

Innan du söker till oss ska ta kontakt med Centrum för Integration och Flerspråkighet

Centrum för Integration och flerspråkighet - CIFS