Till navigation Till innehåll (s)
Undervisning i Spetsutbildning i matematik

Spetsutbildning i matematik

En spetsutbildning på högstadiet som ger dig en särskild fördjupning och breddning inom matematik. Du läser Matematik 1C och 2C som är gymnasiekurser i årskurs 9.

Nu är antagningen till åk 7 för höstterminen 2024 avslutad. Men det finns några platser kvar till åk 8 och 9 om du är intresserad av att byta och bli ännu bättre på matematik!

 

Du kan även ta ut betyg i dessa kurser men du följer i övrigt den ordinarie undervisningen i andra ämnen. Grundskolematematik läser man i högre takt i åk 7 och 8 och en mindre del i åk 9.

Försöksverksamhet med spetsutbildning i högstadiet - Skolverket

Du som har fallenhet och intresse för matematik är välkommen att söka vår spetsutbildning. Den har riksintag vilket innebär att alla får söka oavsett vilken kommun man bor i. 

För att kunna skriva antagningsprovet ska du ha lägst betyget B i matematik från höstterminen 2023. Om betyget är lägre än B krävs referens från nuvarande eller tidigare matematiklärare där ditt starka intresse för matematik samt kunskapsnivå framgår.

Ansökan till matte spetsutbildningen, scannat betyg samt referens för dem som inte uppfyller B betygsgränsen skickas in till:

Du som vill börja på spetsutbildningen i matematik till åk 7 kan nu göra ansökan på den här blanketten. Ansökningar tas emot löpande.

Så här går det till

Antagningsprovet görs löpande. Tiden för provet meddelas individuellt.  Provet består av två delar som testar taluppfattning och problemlösning. Provtiden är 75 minuter. Du får låna en penna, sudd och linjal vid detta provtillfälle. Miniräknare är inte tillåtna.

Här finns uppgifter som kan hjälpa dig att förbereda dig till provet.

Förbered dig till provet - Nationellt centrum för matematikutbildning

När de skriftliga proven är bedömda kommer vissa elever att kunna antas direkt baserat på resultatet. Andra kommer att kunna komplettera sitt skriftliga provresultat med ett muntligt prov i grupper om 4-5 elever. Dessa grupper kommer sedan diskutera och lösa några matematiska problem i 30 min. 

Det kompletterande muntliga provet i grupp genomförs löpande. Speciell kallelse skickas ut via e-post så snart bedömningen är klar. Om du inte får kallelse till det muntliga provet kan det bero på att du är antagen, eller inte fått tillräckligt högt resultat för att kunna komplettera med muntligt prov. 

Vi lämnar inte ut några bedömningar efter genomförda prov. Istället kommer informationen om eleven blir antagen eller får plats på reservlistan med ett brev som skickas hem till vårdnadshavare. 

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att läsa mer matematik i veckan än det som är reglerat i den nationella timplanen. Under fem matematiklektioner i veckan strävar vi efter kontinuitet och möjligheten till upprätthållande av ett högt tempo. För att du ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling kommer du att få en varierad undervisning som innefattar flera olika pedagogiska arbetssätt såsom:

  • Traditionell undervisning på grundskolan med gemensamma genomgångar och diskussioner på en hög nivå ledda av lärare och elever.
  • Med huvudläraren kommer eleverna få en röd tråd i undervisningen med fokus på problemlösning i de olika arbetsområdena från år 7 till gymnasiekurserna 1C och 2C.
  • Vi samarbetar gärna med lärare i andra ämnen i projekt där matematikens roll i olika användningsområden framhävs.
  • Vårt arbetssätt präglas av grupparbete inom problemlösning och laborativ matematik.
  • Vi arbetar med matematik genom programmering i Phyton.
  • Vi deltar årligen i PQ och HMT matematiktävlingar för att sporras och utvecklas inom alternativ problemlösning både individuellt och i grupp.
  • Elever i mattespets får möjlighet att träffa elever från Rudbeck och Danderyd gymnasieskolor och även samarbeta med dem för att kunna stimuleras i sitt matematikintresse.
  • Vi arbetar med elever från andra årskurser och klasser för att bland annat stimulera yngre elever i sitt matematikintresse, samt öva på matematisk kommunikation.