Till navigation Till innehåll (s)

Nyanlända elever i Sollentuna 

Du som är nyanländ och har barn som ska börja i grundskolan är välkommen till oss på CIFS.

Innan ni kommer till oss ska hela familjen skriva in sig hos Sollentuna kommuns kontaktcenter som finns i bibliotekets lokaler i Sollentuna centrum. 

Adress: Sollentuna bibliotek, Aniaraplatsen 2.

Därefter får ni en kallelse till CIFS via sms eller mejl.

Hos oss får ni hjälp med:

  • introduktionssamtal om svenska skolsystemet
  • erbjudande om skolplacering
  • kartläggning av skolbakgrund
  • hälsosamtal

Vid alla möten har vi med en tolk. Samtliga vårdnadshavare eller Godman ska närvara vid första mötet på CIFS.

Det är sedan mottagande skola som kontaktar elevens vårdnadshavare inför skolstart