Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Studiehandledning på elevens modersmål 

Elever med annat modersmål än svenska har vid behov rätt till studiehandledning på sitt modersmål. 

Studiehandledningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla kunskaper i alla ämnen samtidigt som de lär sig svenska. För att studihandledningen ska vara effektiv krävs en gemensam planering av innehållet mellan studiehandledaren och ämnesläraren på skolan.

CIFS erbjuder studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever i Sollentuna kommun.

  • Årskurs 1-3 60 minuter under det första året i svensk skola.
  • Årskurs 4-5 120 minuter under det första året i svensk skola.
  • Årskurs 6-9 120 minuter under de två första åren i svensk skola.

Skolan kan även välja att beställa extra studiehandledning för en elev. Skolan skickar då in en ansökan till CIFS efter ett rektorsbeslut.

Blanketter som fylls i av skolan

Utförare - verktyg och stöd