Till navigation Till innehåll (s)

Hälsosamtal på CIFS

Alla barn som kartläggs på CIFS får ha ett hälsosamtal med skolsköterskan tillsammans med vårdnadshavare och tolk. Under hälsosamtalet går man igenom:

* barnets hälsohistoria 

* aktuell hälsostatus

* vaccinationsstatus

* kost- och motionsvanor

* eventuella sömnbesvär, oro, nedstämdhet

* eventuella tandproblem

Under besöket kontrollerar skolsköterskan barnets längd, vikt, rygg, syn samt hörsel. Vid behov skriver skolsköterskan remiss till vårdcentralen för vidare hälsoundersökning där.

Hälsosamtalet dokumenteras i barnets skolhälsovårdsjournal och dessa anteckningar skickas till skolsköterskan på den skola som barnet ska börja på.