Till navigation Till innehåll (s)

Klagomålshantering

I skollagen står det att förskolor/skolor har skyldighet att ta emot och behandla klagomål. Om det finns klagomål, synpunkter eller förslag så vill vi ta del av dessa för att kunna vidta behövliga åtgärder. Vi vill att ni ska vara nöjda med vår verksamhet och uppskattar därför att ni kontaktar oss i dessa ärenden.

Om du har synpunkter eller klagomål på CIFS verksamhet så ska du anmäla det på följande sätt. Kontakta alltid i första hand den som anges först.

  1. Den lärare som är ansvarig för ditt barns undervisning i modersmål eller studiehandledning.

  2. CIFS genom att mejla cifs@edu.sollentuna.se

  3. Bitr. enhetschef Anna-Lena Edwinson anna-lena.edwinson@sollentuna.se
    Bitr. enhetschef Maria Bergman maria.bergman@sollentuna.se
    Enhetschef Jenny Hygins jenny.hygins@sollentuna.se

När du gör en  anmälan av klagomål eller synpunkt få med följande:
- Vilket språk gäller det?
- Vilken skola går ditt barn på/bedrivs undervisningen på?
- Beskriv problemet
- Hur vill du bli kontaktad?
- Namn, adress, telefon